Även i år genomför falkarna i hamnen en framgångsrik häckning. Trots att det förekommit en del frågetecken fram till idag, finns det nu tre ungar i bolådan och i förra veckan blev dessa ringmärkta. Här kan du läsa mera om säsongen och vad som hänt.