Måndag i Farhult

Publicerad av webbgruppen den

KOF - måndagsexkursion till Farhult, foto Thomas Wallin
KOF - måndagsexkursion till Farhult, foto Marjan Huiskes
Foto Marjan Huiskes

När ett femtontal KOF:are den 15 maj samlades för måndagsexkursion vid Farhultsbadet, välkomnades de av ett lättare ljummet sommarregn. Micke Jönsson ledde exkursionen med support av Thomas Wallin. Precis som DMIs regnradar visade, så gav regnet strax upp och vi avnjöt exkursionen i skönt försommarväder.

Vi vandrade genom Farhult, längs skogskanten och ut på hagmarken där plattformen står. Sen tillbaka över spången i vassen och innanför strandvallen till bilarna. Vi lyssnade efter vilka röster som fanns runt oss.

Redan vid starten på parkering hördes ärtsångare, men också lite svagare en törnsångare. Törnsångaren frågar sig lite förtörnad vad f-n vi glor på, enligt Mats Ottosson i Naturmorgons Fågelsångskola. Gransångare höll oss sällskap under hela rundan.

KOF - måndagsexkursion till Farhult, foto Marjan Huiskes
Gök

Väl ute i kanten av hagmarken såg vi ett brunt kärrhökpar glida över vassen. Sannolikt i sina förberedelser för häckning. En riktigt läcker obs av en lågflygande bivråk fick vi innan den försvann bakom skogskanten. Hur man kan hålla isär vilken duva man hör diskuterades. Har den 2, 3 eller 5 toner? I så fall är det skogs-, turk- eller ringduva. Vi upptäckte också något par av svarthakad buskskvätta. Den kanske ljudligaste sången ute på hagmarken stod sånglärkor för. Gök hördes ropa och den visade upp sig för riktigt bra obsar. Micke berättade att göken anpassar utseendet på sina ägg till värdfåglarnas ägg för större framgång.

KOF - måndagsexkursion till Farhult, foto Marjan Huiskes
Törnskata, skärfläcka/gravand/strandskata resp hämpling. Foto Marjan Huiskes

Spaning ner över viken, buskage och snår bredvid eller från plattformen gav oss törnskata, hon & han, ängspiplärka och hämpling. Ute i viken hittade vi bland annat svartsnäppa, rödbena och gluttsnäppa. En elegant skärfläcka födosökte. I antal dominerade gravänderna klart. På tub-håll en fisktärna.

På väg över spången i vassen hördes en sävsångare göra sitt bästa för att få i gång sången. Men icke, helt bra fick han inte till det. Törnsångaren lite mer västerut lyckades klart bättre med sin förtörnade sång.

Tillbaka vid bilarna kunde vi nöjt konstatera att vi fått se och höra en lång rad ”nya” arter, se Mickes artlista. Nöjda med denna Helsingborgs-ledda måndagsexkursionen lämnade vi Farhult på väg hemåt.

Text: Lasse Blychert
Artlista: Micke Jönsson
Foto: Marjan Huiskes

Artlista – 49 arter

Grågås 
Knölsvan 
Gravand 
Skedand 1 hane
Gräsand 
Ejder
Fasan 
Storskarv 
Gråhäger 
Bivråk 1
Brun kärrhök 1 par
Strandskata 
Skärfläcka 
Rödbena 
Grönbena 
Svartsnäppa 
Gluttsnäppa 
Skrattmås 
Fiskmås 
Gråtrut 
Havstrut 
Fisktärna 
Kråka
Kaja
Råka
Skata 
Törnskata 
Sånglärka 
Ängspiplärka 
Ladusvala 
Lövsångare 
Gransångare 
Sävsångare 
Rörsångare 
Svarthätta 
Törnsångare 
Koltrast 
Trolig vitstjärnig blåhake, sågs kort 
Svarthakad buskskvätta 1 par
Talgoxe 
Blåmes 
Gråsparv 
Pilfink 
Sädesärla 
Bofink 
Grönfink 
Hämpling 
Gulsparv 
Sävsparv