Måndag i Hasslarp

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Micke Jönsson

Den 11:e april samlades ett glatt gäng fågelintresserade vid Fleningedammarna i Hasslarp för KOFs måndagsexkursion. Totalt blev vi cirka 35 deltagare. Det blev årets premiär då den planerade exkursionen den 7:e april blev som bortblåst och fick ställas in. Kvällen leddes av Micke Jönsson med god hjälp av Thomas Wallin.

Kvällen bjöd på en disig, men ändå lite värmande, vårsol över höga moln och faktiskt nästan ingen vind. Lite ovanligt för att vara i Hasslarp.

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Thomas Wallin

Vi började med att spana ut från plattformen ovanför Fleningedammarna. Där gjorde vi flera intressanta obsar som exempelvis skedänder och gråhakedoppingar, se vidare Mickes artlista. Därefter tog vi en tur i dammområdet och kunde höra frusna och troligen lite svultna gransångare ”chif-chafa” i buskarna.

Lite längre fram längs Hasslarpsån hittade vi en sävsparvshona och, vad som visade sig vara, ett gulsparvspar. Han sågs först i toppen på en sälg och hon sågs strax efter tryckt mot en gren strax bredvid. Men eftersom han bara kunde räkna till ett denna kväll, så drog hon vidare till någon mer attraktiv hane. Järnsparv kunde vi också höra, den som sägs sjunga som stålull ser ut… Annars rätt så få sångare än så länge, men det blir det snart ändring på då våren tar fart.

Till sist en stunds spaning från den östra (handikappanpassade) plattformen vid Fleningedammarna. Här såg vi till exempel några rödbenor och en smådopping. Rovfåglar inskränkte sig till ormvråk och ett par obsar av tornfalk. Mobbade även denna kväll av kråkfågel. Efter en god stunds spaning så gjorde vårkylan sig påmind ända in på skinnet, så kvällen avslutades. Ett 35-tal mycket nöjda skådare drog i väg hemåt mot värmande drycker och kanske en filt om sig i TV-soffan.

Text: Lasse Blychert
Artlista: Micke Jönsson
Foto: Micke Jönsson och Thomas Wallin

Artlista – 45 arter

Kanadagås
Vitkindad gås
Grågås
Knölsvan
Gravand
Skedand
Bläsand
Gräsand
Kricka
Vigg
Knipa
Fasan
Smådopping
Gråhakedopping
Grå häger
Ormvråk
Sothöna
Strandskata
Tofsvipa
Storspov
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Ringduva
Tornfalk
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Blåmes
Talgoxe
Gransångare
Stare
Koltrast
Rödvingetrast 9
Pilfink
Järnsparv
Sädesärla 11
Grönfink
Hämpling 3
Steglits 9
Gulsparv 2
Sävsparv 5