Måndag på Sandön

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Sandön. Foto Thomas Wallin
Måndagsexkursion till Sandön. Foto Marjan Huiskes
Starar, vadare mm i Vegeås utlopp. Foto Marjan Huiskes
Måndagsexkursion till Sandön. Foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg

Måndagsexkursionen den 15 augusti gick till Sandön. 25 grader varmt och stålande sol gjorde förstås att ingen av de drygt 35 deltagarna tvivlade på att det fortfarande är sommar. Men, konstaterade vi – bland många av fåglarna är höstens flyttning redan igång. Det märktes inte minst i Vegeås mynning där åtskilliga norrifrån kommande vadararter rastade; brushanar, myr- och storspovar, glutt-, skogs- och drillsnäppor, rödbenor, större strandpipare, kärrsnäppor och enkelbeckasiner. Två ståtliga skräntärnor dök hastigt upp bland sina mindre släktingar fisktärnorna. Fiskade från hög höjd gjorde även några fiskgjusar. I vassen vid den långa bryggans slut lät en hes vattenrall.

Måndagsexkursion till Sandön. Foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg

Ute på öns revlar mötte Tommy Strandek och Mats Andersson från föreningens fågelskyddsgrupp upp. De berättade att det har gått bra för de tärnor och vadare som har tagit det restaurerade området på ön i besittning; 15-20 par fisktärnor har häckat och de har fått minst 20 ungar på vingarna. Ett par större strandpipare fick ut fyra ungar medan alla ungarna från de två strandskatepar som också häckade försvann… När tärnorna och vadarna inom kort lämnar ön planeras för nya röjningar av bla vass som växt till ordentligt under sommaren. Då lär många hjälpsamma KOF-händer behövas!

Måndagsexkursion till Sandön. Foto Marjan Huiskes
Skogssnäppa; större strandpipare och gulärla. Foto Marjan Huiskes

Vanligaste vadaren på tångbankarna den här kvällen var större strandpiparna – uppenbarligen fåglar på flyttning mot sydväst med tanke på hur många de var. Bland dem även några myrspovar, en kustsnäppa och några kärrsnäppor. Tre ljungpipare kom flygande, landade och bjöd på fina närobsar. Bland många rastande sädesärlor kunde vi både se och lyssna oss till åtskilliga gulärlor.

Måndagsexkursion till Sandön. Foto Marjan Huiskes
Fisktärneungar och drillsnäppor. Foto Marjan Huiskes

Kvällen avslutades i den nedgående solen med en fin drillsnäppesamling – mellan ön och vassen samsades elva stycken på samma sten…

Ledare för kvällens exkursion var Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck och Thomas Wallin.

Text: Thomas Wallin
Foto: Marjan Huiskes, Totta Sandberg och Thomas Wallin

Artlista – 49 arter

Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Gravand
Kricka
Gräsand
Ejder
Knipa
Storskarv
Gråhäger
Sparvhök
Fiskgjuse
Vattenrall
Strandskata
Större strandpipare
Ljungpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Myrspov
Storspov
Drillsnäppa
Skogssnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Ringduva
Tornseglare
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Gulärla
Sädesärla
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Sävsparv