Måndag vid Krapperup

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Krapperup. Foto Micke Jönsson

Cirka 30 fågelintresserade samlades måndagen den 9 maj på parkeringen vid Krapperups slott. Under ledning av Ulrik Alm med god support av Micke Jönsson togs en tur på drygt två timmar. Vi gick ned genom parken där gången från Rosenträdgården nu har fått en lite annan sträckning. Sneddade genom skogspartiet och kom ut vid fälten. I skogen doftade ramslöken gott. Den är precis på väg att slå ut. Ner till fäladen och sen Lerhamn. Innan vi vände upp genom parkens sydliga del och tillbaka igen.

Redan tidigt på turen slog det oss att det är väldigt lite fågel för att vara så här långt in i maj, se också Mickes artlista nedan. Micke gjorde t.o.m. en referens till Carsons bok ”Tyst vår” från 1962. Men ändå så kompletterades sädesärlor och gräsänder vid Borgen till sist av svalor; hus- och ladu-svalor. Inte många, men ändå.

Fälten spanades av och obsar gjordes av ormvråk, vipor, gulsparvar bl.a. till ackompanjemang av gransångarna. Några misstänkta stenskvättor på väl långt håll för helt säker identifiering; bara handkikare. Lite längre fram ett gäng grågäss med sällskap av en vitkindad mitt i flocken. Bete av fågel på åkrar är ett problem för jordbruket, men strategier finns för att hantera detta, se KOF-bladet.

Måndagsexkursion till Krapperup. Foto Micke Jönsson

Nere på fäladen drog de lite mindre, smidigare och snabbare skogsduvorna förbi. Gulsparvar satt vackert i kvällssolen och lyste som smörklickar i topparna. Någon rödstjärt fick vi span på. Grågäss betade på strandängarna i sällskap med årets kull av ällingar. Hämplingar med hallonsylt på bröstet sjöng i ristopparna och någon törnsångare visade sig någon millisekund.

På vägen upp genom parken spanades hästhagarna av och rödhakar fick vi syn på, men inte så mycket mer. Konstruktionen av en riskorg, sannolikt ett duvbo diskuterades. Ringduvan är ingen avancerad bobyggare. Lägger nästan bara en pinne i kors så är det klart. Men håller gör det även när det svajar i blåsten. Märkligt. Så upp genom parken med mer ramslök längs stigen innan vi var åter på parkeringen.

En trevlig och riktigt givande exkursion i fantastiskt vårväder. Nöjda sa vi ”Hej och på återseende om en vecka”.

Text: Lasse Blychert
Foto och artlista: Micke Jönsson

Artlista – 37 arter

Vitkindad gås
Grågås 70
Gravand
Gräsand
Ejder
Grå häger
Storskarv
Ormvråk
Strandskata
Tofsvipa
Småspov 1
Gråtrut
Havstrut
Skogsduva
Ringduva
Större hackspett
Kaja
Kråka
Ladusvala
Hussvala
Gransångare
Svarthätta
Talgoxe
Blåmes
Sånglärka
Törnsångare
Gärdsmyg
Stare
Koltrast
Rödhake
Rödstjärt
Stenskvätta
Sädesärla
Bofink
Grönfink
Hämpling
Gulsparv