Måndagskväll i Hasslarp

Publicerad av webbgruppen den

Gråhakedopping - måndagsexkursion till Hasslarps dammar, foto Lars Andersson
Skedand och bläsgäss - måndagsexkursion till Hasslarps dammar, foto Lars Andersson
Skedand och bläsgäss (överst på sidan gråhakedopping), foto Lars Andersson

Ungefär 30 KOFare blev vi som den 8 april samlades vid Hasslarps dammar för den andra av totalt 15 måndagsexkursioner under 2024. Imponerande av KOF att anordna så många högkvalitativa exkursioner på måndagskvällarna. Vi deltagare uppskattar detta mycket.

Efter att ha överfyllt alla parkeringsytor började vi med att Micke Jönsson presenterade kvällen för oss. Micke ledde exkursionen med gott stöd av Thomas Wallin.

Vid ankomsten noterade vi en pilgrimsfalk på en av kraftledningarnas pyloner. Sen uppför trappan till plattformen ovanför den första dammen man kommer till längs vägen in. En sjungande järnsparv hälsade oss välkomna.

Måndagsexkursion till Hasslarps dammar, foto Thomas Wallin
Foto Thomas Wallin

Ute på dammarna kunde vi se flera andarter som exempelvis bläsand, skedand, snatterand, kricka, vigg och knipa. Doppingarna lät höra sin sång eka över vattnet. Ingen skönsång precis. Mer som grislåt, tyckte Micke.

Vår välkomnande järnsparv fick sen inte så många andra arter i sitt sällskap under kvällen. Gransångare förstås, men inte ens en bofink visade sig. Sädesärlor dök först upp någon här och där, men mot slutet av kvällen kom flera flockar om cirka 20, som flög över oss. En taltrast upprepade sig.

Efter sedvanlig promenad runt i området nådde vi den handikappanpassade plattformen för fortsatt span över dammarna. Knölsvan på sitt rede. Mängder med bläsänder och sothöns. Någon rödbena och många tofsvipor. Grågäss på fälten runt om.

Sen började den härligt ljumma vårkvällen svikta och ljuset sjönk undan. Vi packade sakta ihop oss mycket nöjda. Att fler arter kommer allt tidigare är det generella intrycket, men kanske inte så just denna kväll. Ett stort tack till Micke och Thomas.

Grågås 
Bläsgås 2 ad
Knölsvan 
Gravand 
Skedand 15
Bläsand 
Gräsand 
Kricka 
Vigg
Knipa 
Fasan
Ringduva 
Sothöna 
Gråhakedopping 
Tofsvipa 
Strandskata 
Rödbena 
Skrattmås 
Fiskmås 
Gråtrut 
Storskarv 
Gråhäger 
Brun kärrhök 1 hane
Röd glada 
Pilgrimsfalk 1 ad
Skata
Kaja 
Råka
Kråka 
Talgoxe 
Gransångare 10
Gärdsmyg 
Koltrast 
Järnsparv 5
Sädesärla 100
Grönfink 
Steglits 
Sävsparv