Måndagskväll i Hasslarp

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Totta Sandberg
Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg

Den soliga augustikvällen den 1 augusti var det dags för säsongens första måndagsexkursion. Ett 20-tal skådare mötte upp vid Hasslarps dammar.

Det var mycket tyst i buskarna och vi fick jobba hårt för att få ihop lika många fågelarter som skådare. Fast fjärilarna var många, framförallt amiralerna…

Grönbena, sothöna och amiral. Foto Marjan Huiskes
Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg

Vid Fleningedammarna fyllde det dock på med änder och vadare. Smådoppingar i kvällssol, enkelbeckasiner, grönbenor och glädjen att ses igen var några av kvällens höjdpunkter.

Ledare för kvällens exkursion var Micke Jönsson och Totta Sandberg.

Text: Carina Palm
Foto: Marjan Huiskes och Totta Sandberg

Artlista – 40 arter

Grågås
Skedand
Snatterand
Gräsand
Kricka
Vigg
Knipa
Fasan
Smådopping
Gråhakedopping
Knölsvan
Gråhäger
Sothöna
Tofsvipa
Rödbena
Grönbena
Enkelbeckasin
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Fisktärna
Ringduva
Skata
Råka
Kråka
Kaja
Talgoxe
Blåmes
Ladusvala
Hussvala
Lövsångare
Gransångare
Rörsångare
Svarthätta
Stare
Koltrast
Sädesärla
Hämpling
Gulsparv
Sävsparv