Måndagskväll på Kullaberg

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Björkeröd. Foto Totta Sandberg

Parkeringen vid Björkeröd – delvis omlagd – svalde lätt våra bilar när vi träffades för måndagsexkursion den 12 april 2021.

Måndagsexkursion till Björkeröd. Foto Totta Sandberg

Efter kort inledning gick vi ner mot dammen. Ofta har vi inlett här med årets första rödstjärtar, lövsångare och flugsnappare, men kanske lite tidigt med dagens datum. Annars resonerade vi kring bla “Givet kalenderdatum och miljö – vilka arter möter vi sannolikt vid dammen?” Kul att öva och vässa sin art-biotop-kalender känsla; vad är sannolikt att se, i vilken miljö och när.

Måndagsexkursion till Björkeröd. Foto Totta Sandberg

Vi fortsatte bort mot de öppna hagarna söder om Björkeröds by, ivrigt spanade på allt i trastväg… Upp genom byn, breda skogsvägen runt dammen och så tillbaka vid parkeringsplatsen efter ca 2 timmar.

En härlig kvällsrunda! Tack till “biträdande” ledare Totta Sandberg och Mikael Jönsson.

Text Ulrik Alm
Foto Totta Sandberg
Artlista: Mikael Jönsson

Artlista – 31 arter

Knölsvan
Smådopping 3
Grå häger 1
Storskarv
Sparvhök
Ormvråk
Röd glada
Sothöna
Skogsduva 1
Ringduva 70
Större hackspett
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Blåmes
Talgoxe
Gransångare
Kungsfågel
Gärdsmyg
Nötväcka
Stare
Koltrast
Taltrast
Rödhake
Pilfink
Sädesärla
Bofink
Grönfink
Steglits
Gulsparv