Måndagskväll vid Ören

Publicerad av webbgruppen den

Kustsnäppor - måndagsexkursion till Ören i Strandbaden, foto Lars Andersson
Måndagsexkursion till Ören i Strandbaden, foto Lars Andersson
Kustsnäppor (översta bilden), tornfalk och rödbena, foto Lars Andersson

Lite mer än 30 deltagare samlades den 4 september på Örens parkering i Strandbaden för årets sista Måndagsexkursion. I en värmande sol och med en frisk, men ljummen vind i ansiktet, vandrade vi längs stranden och sen tillbaka över strandängen. Ulrik Alm ledde exkursionen med god backning av Micke Jönsson, se artlistan, och Thomas Wallin.

Det var lite magert med fåglar denna kväll. Vi hade en rad vitfågelarter förstås och änder. Däribland bläsand, kricka och ejder. Några grågäss ute på Ören. Ålakråkorna bredda ut sina vingar för att torka ståendes på stenarna längst ut på Ören.

Bland vadarna var det få arter. En visslande rödbena norr om och några kustsnäppor, som landade på en sten, söder om Ören. Stenskvätta fanns på stenarna längs stranden. Vi spanade också av havet utanför med förhoppning om havssulor, men icke. Blåfenad tonfisk hade varit möjlig också, men inte den heller visade sig. Som mest blev det ett plask som möjligen skulle kunnat vara en tonfisk. Denna imponerande stora fisk har återkommit med besked i Öresund

KOF - måndagsexkursion till Ören i Strandbaden, foto Thomas Wallin
Foto Thomas Wallin

Över strandängen fick vi se en jagande tornfalk. Den ryttlade och spanade efter lite kvällsmat. Vi kunde notera hur den kan hålla sitt huvud alldeles stilla medan den manövrerar med vingar och stjärt för att stå stilla mot vinden. Vi kunde inte se att den hade någon jacklycka.

Kråkfåglar letade nattkvist bland tallarna lite längre in mot land. Kråkor, kajor och råkor. Några av kråkfåglarna promenerade omkring på strandängen. Bland dessa fanns årets råkungar, som saknar den ljusgrå inre delen på näbben, som de äldre har fått.

Återsamling på parkeringen med ett Tack! till KOF som arrangerar dessa exkursioner. Ett särskilt Tack! till exkursionsledarna och de erfarna skådare som stöttat ledarna med sina breda kunskaper. Vi ser fram mot vårens Måndagsexkursioner redan nu!

Text: Lasse Blychert
Artlista: Micke Jönsson
Foto: Lars Andersson och Thomas Wallin

Artlista – 26 arter

Knölsvan 
Grågås
Gravand 
Gräsand 
Bläsand 45
Kricka 
Ejder 
Knipa
Storskarv 
Tornfalk 
Kustsnäppa 5 1k
Rödbena 1
Skrattmås 
Gråtrut 
Havstrut 
Fiskmås 
Ringduva 
Ladusvala 
Stare 
Stenskvätta 
Gransångare 
Kaja
Råka
Kråka 
Skata 
Pilfink