Måndagsvandring på Svedberga

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Svedberga kulle. Foto Totta Sandberg
Måndagsexkursion till Svedberga kulle. Foto Totta Sandberg

Denna annandag påsk hölls den första måndagsexkursionen i Höganäs regi för i år. Samling vid City Gross, Höganäs. På parkeringen samlades en säger en förväntansfull skådare och exkursionsledare Ulrik Alm… Nå, raskt vidare till Svedberga gårds innergård. Där väntade ytterligare cirka 30 skådare. Skönt att det bara var innegården som grusades. Vi gick motsols runt kullen; österut genom skogen, skogsvägen ner till hemmanet, längs grusvägen på östra sidan ut till fälten norr om kullen, lite tillbaka och upp över toppen innan vi tog oss tillbaka till Svedberga gård efter drygt 2 timmar.

Vi lyssnade och spanade efter vilka fåglar som dykt upp. Gransångare i mängder, men också mesar och bofinkar. Se Mickes artlista. Tyvärr visade sig inte kattugglorna på hela turen. De kan ha flygga ungar så här dags på året. Rovfåglar såg vi några; glada, ormvråk, sparvhök och, ute över fälten i norr, en fiskgjuse i den vackra kvällssolen.

Måndagsexkursion till Svedberga kulle. Foto Totta Sandberg

Vi passerade på grusvägen ovanför den nyanlagda våtmarken, som spanades av så gott det gick med handkikare. Skarpögda skådare kunde snart se att där fanns några strandpipare och, minsann, två skogssnäppor. Omöjligt att avgöra vilken strandpipare det rörde sig om. Sebastian Ivarsson, ansvarig på Länsstyrelsen för Svedberga, är underrättad. Nedanför Kälkbacken stannade vi en stund för en påskig äggstra föreläsning om fåglars ägg och hur dom blir till, läs mer om det här.

Efter detta gick vi vidare norröver. I bokskogen pekades en riskorg ut uppe i en björk; ett ormvråksbo. En ormvråk i boet kunde urskiljas i kikarna. Efter fiskgjusen över fälten i norr tog vi vägen upp mot toppen. Vi spanade av marken och träden runt omkring. Ringtrast har setts, men inte denna kväll. Å inte så mycket mer annan fågel heller. Strax efter toppen tittade vi mot grävlingsgrytet på östra sidan. Mycket grus har grävts ut och grävling finns där, men visade sig inte denna kväll. Är gryten tillräckligt stora kan räv samtidigt bo i en del av grävlingsgryten. Strax innan vi kom tillbaka till bilarna på gårdsplanen tittade vi på den kattuggleholk som finns uppsatt. I år vet Ulrik inte säkert om där är en häckning, men kanske.

Innan vi skildes åt samlades vi vid bilarna för en pratstund kring exkursionen och fortsättningen av måndagsexkursionerna. Det är nu den kommande månaden som så mycket händer. Nöjda körde vi sen hemåt med spända förväntningar på kommande exkursioner.

Text: Lasse Blychert
Artlista: Micke Jönsson
Foto: Totta Sandberg

Artlista – 35 arter

Grågås
Fasan
Fiskgjuse
Sparvhök
Tornfalk
Ormvråk
Röd glada
Större/mindre strandpipare 4
Skogssnäppa 2
Gråtrut
Skrattmås
Ringduva
Skogsduva
Större hackspett
Skata
Råka
Kaja
Kråka
Talgoxe
Blåmes
Sånglärka
Gärdsmyg
Nötväcka
Stare
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödhake
Rödstjärt
Pilfink
Järnsparv
Sädesärla
Bofink
Gulsparv
SävsparvFåglars ägg och hur dom blir till

Äggcellen hos honan befruktas inne i honan efter att ”rumpa mot rumpa” praktiserats. Runt den befruktade äggcellen utvecklas det vi kallar ägg till vardags. Ägget består av en gula, som är fostrets matförråd, vitan som tjänar som vattenförråd och stötdämpare, ett tunt äggmembran mot skalet och så skalet ytterst. Allt är genomsläppligt för syre att komma in till fostret och koldioxid att lämna ägget.

Fostret växer dubbelvikt ungefär som när du sätter dig på golvet med utsträckta ben och läcker hakan mot knäna. Pröva inte; ortopeden har mycket nog redan. Skalet anpassas i färg och mönster för att bli kamouflerat i den miljö där det läggs.

Göken som ju inte ruvar egna ägg anpassar äggfärgen efter värdens egna ägg. Dessutom ”förruvar” gökhonan ägget i kroppen innan hon lägger det för att synka kläckningen med värdfågelns äggkläckning.

Tamhöns ruvar cirka 20 dagar innan kläckningen. Äggstorleken verkar styra hur lång ruvning som behövs. Så hönsäggstora ägg ruvas av vilda fåglar ungefär lika länge, cirka 20 dagar. Är man afrikansk struts väger ägget runt 1,5 kg och ruvas närmare 45 dagar. Gärdsmygens ägg väger cirka 1,4 gram och ruvas ungefär 14 dagar.