24 juli – Jag och Mårten möttes upp 0430 för nätuppsättning, denna gång var bara lilla rundan aktiv med sina 9 nät.

Talgoxe – foto: Klas Rosenkvist

En timme senare anslöt Micke J denna lugna morgon. Roligt att kärrsångarna gick till och alla utom två var årsungar, till nästa helg borde de adulta ha börjat lägga på sig fett och göra sig redo för höstflytten. 41 märkta av 10 arter blev dagens fångst.

“Blåsning”, kontroll hur stor fettpålagring som finns – foto: Klas Rosenkvist

En fiskgjuse jagade i gryningen, en lärkfalk och en brun kärrhök var också ute efter brunch i dammarna.

Klas Rosenkvist

Märkta säsongen 2022:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes42
Gransångare434
Gräshoppsångare6
Gulsparv4
Gärdsmyg15
Hämpling1
Härmsångare4
Järnsparv211
Koltrast7
Kärrsångare1972
Lövsångare413
Näktergal13
Pilfink1
Rödstjärt3
Rörsångare17
Skrattmås1
Sparvhök1
Strandskata3
Större hackspett1
Svarthätta428
Sävsparv14
Sävsångare48
Talgoxe271
Tofsvipa2
Trädgårdssångare210
Trädkrypare1
Törnsångare15
Ärtsångare28
SUMMA:41376
Kontroller säsongen 2022:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Gransångare4
Gärdsmyg1
Järnsparv3
Koltrast1
Kärrsångare18
Lövsångare1
Näktergal1
Rörsångare4
Sävsparv2
Sävsångare3
Törnsångare2
Summa:130
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.