Många änder i Hasslarp

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Totta Sandberg

Måndag kväll den 19 april -21 var det dags för KOF-exkursion arrangerad av Helsingborgsgänget. Pandemiriktigt körde vi direkt till Hasslarp. Ett 35-tal deltagare fyllde parkeringsmöjligheter, plattformar och stigar. Värdar var Micke Jönsson och Totta Sandberg med god hjälp av Thomas Wallin.

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Magnus Persson
Foto Magnus Persson

Ivriga diskussioner mellan deltagarna bidrog till en givande exkursion med många arter, se artlistan. T.o.m. vädret hade värdarna lyckats med; sol från blå himmel, bara lite vind, sisådär 17C, och frisk & klar luft. Fantastiskt! Enda problemet med vädret visade sig när en fjällvråk dök upp högt i skyn; ”Var är den? Där! Rakt upp mot det blå”….

Vi möttes initialt på den första plattformen på området. Västra Fleningedammen spanades av, men också, så gott det gick mellan folk och tuber, mittersta dammen. Stjärtand och årta noterades bl.a. Vid kvällens slut hade vi sett samtliga simandsarterna.

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg

Därefter vidtog vandring på stigarna inåt på området. Delade i två mer Covid-riktiga grupper gick vi runt. Sävsparv hittade vi och tundrasädgås exempelvis. Sädgåsen såväl som en skarv blev inledningen på ivriga diskussioner kring vad som är en ras, underart eller annan variant. Var går gränserna? Hur definieras dessa begrepp? En glidande evolution från en art till så småningom två arter kanske. Likaså fick åldersangivelserna; 1K, 2K, osv., en släng av sleven. Vart tog pull, juvenil, subadult och adult vägen egentligen?

Så till den inre av de två plattformarna. En vitkragad brushane noterades bl.a. liksom enkelbeckasin och rödbenor. Diskussionen denna gång kring rödbenornas benfärger, näbbfärger, men även dräkten, som ändå skilde sig en del åt. Rovfåglar noterades.

Kvällen drog sig mot sitt slut. Spaning på land och vatten visade sig klart enklare då platsangivelserna blev enklare, se fjällvråk ovan. Riktmärken som lastbilar på motorvägen krävde dock viss snabbhet för att hitta rätt. Men med värdarnas och deltagarnas intresse och engagemang fick vi många härliga obsar. En riktigt lyckad exkursion!

Text: Lasse Blychert
Foto: Magnus Persson och Totta Sandberg

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Magnus Persson och Totta Sandberg
Brun kärrhök (Magnus P), knölsvan (Magnus P) och tundrasädgås (Totta S)

Artlista – 54 arter

Knölsvan
Sädgås
Bläsgås
Grågås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Vigg
Knipa
Fasan
Gråhakedopping
Storskarv
Röd glada
Brun kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Sothöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Tofsvipa
Brushane
Enkelbeckasin
Skogssnäppa
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Ringduva
Sånglärka
Ängspiplärka
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Koltrast
Gransångare
Blåmes
Talgoxe
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Grönfink
Hämpling
Gulsparv
Sävsparv