Många fjärilar i Åvarp

Publicerad av webbgruppen den

På morgonen den 19 juli mötte ett nyfiket och förväntansfullt gäng upp vid Norra Vrams kyrka för vidare transport till Åvarp och dagens fjärilsexkursion.

När vi summerade dagen visade sig arterna vi sett vara exakt lika många som deltagarna, nämligen femton.

Fjärilsexkursion till Åvarp. Foto Totta Sandberg

Vid det ”första” stenbrottet, där merparten av arterna sågs, fick vi mot en blå himmel även flukt på en lärkfalk och, lite senare, en kretsande bivråk.

Vi gick tillbaka och efter fika i hästhagen tog vi riktning mot slåtterängen via fälader och över stock och sten. Varmt var det under hela vår vandring men frågan är om det inte var som klibbigast just vid slåtterängen, där vi bl.a. fick se en mindre tåtelsmygare.

Fjärilsexkursion till Åvarp. Foto Totta Sandberg

Dagens första art var en präktig silverstreckad pärlemorfjäril och den sista, just innan vi var framme vid bilarna, en ”trasvingad” och vacker vinbärsfuks. Men vi nybörjare som var med idag förstod på våra ledare att vi nog skulle glädjas lite extra åt en förbifladdrande sälgskimmerfjäril och en vacker kartfjäril i fin sommarkostym.

Stort tack till expert Lasse Bergendorf och ciceron Totta Sandberg för en intressant och informativ fjärilsvandring!      

Text: Hasse Petersson
Foto: Carina Eliasson, Claes Boström och Totta Sandberg

Rapsfjäril och silverstreckade pärlemorfjärilar. Foto Carina Eliasson
Fläckig blombock, kartfjäril och vinbärsfuks. Foto Claes Boström

Artlista (15 arter)

Mindre tåtelsmygare
Rovfjäril
Rapsfjäril
Citronfjäril
Mindre guldvinge
Eksnabbvinge
Silverstreckad pärlemorfjäril
Amiral
Påfågelöga
Nässelfjäril
Vinbärsfuks
Kartfjäril
Sälgskimmerfjäril
Luktgräsfjäril
Slåttergräsfjäril