Många omval på årsmötet

Publicerad av webbgruppen den

KOF - årsmöte 2022. Foto Totta Sandberg

KOFs årsmöte den 10 mars var lika välbesökt som det brukar vara, ca 50 medlemmar hade tagit sig till Erikslunds hotell i Varalöv i den fina vårkvällen.

KOF - årsmöte 2022. Foto Totta Sandberg

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse godkändes (du kan läsa dem här), dock påpekade kassör Annelie Dahlqvist att mer än etthundra av fjolårets medlemmar ännu inte betalat årets medlemsavgift…

Valen till ny styrelse bjöd enbart på omval; Thomas Terne omvaldes till ordförande i två år. Ytterligare två år som ledamöter kommer Tommi Sandberg, Lars Forsén och Oskar Lindberg att verka medan suppleanterna Håkan Johansson och Johan Åhlén omvaldes för ett år. Enda förändringen i funktionärsgruppen är att Leif Olsson valdes till ny revisor.

KOF - årsmöte 2022. Foto Totta Sandberg

Den avgående revisorn Lars-Bertil Nilsson, som även tidigare i många år varit föreningens kassör, avtackades för sina insatser med den akvarell med trädgårdsträdkrypare som Gunnar Tryggmo målat som föreningens tackgåva.

KOF - årsmöte 2022. Foto Totta Sandberg

Efter generös fikastund visade Håkan Johansson läckra bilder på nattfjärilar från hela södra Sverige. Han visade även exempel på fällor mm som behövs för att fånga och fotografera dem.

Text: Thomas Wallin
Foto: Totta Sandberg