Många sångare på Örby ängar

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Örby ängar. Foto Micke Jönsson
Måndagsexkursion till Örby ängar. Foto Thomas Wallin

Har näktergalen redan kommit undrade de 40 KOFare som tagit sig till måndagsexkursionen den 2 maj på Örby ängar – och svaret blev nej… Men för övrigt var fågelstämmorna många: svarthättor och ärtsångare, löv- och gransångare, rödstjärtar och hämplingar, järnsparv och gärdsmygar underhöll.

Insträckande från havet kom en fiskgjuse medan en ensam trana flög tillbaka mot söder. Hus- och ladusvalor svirrade mot den klarblå kvällshimlen och en turkduva överraskade när den snabbt kom flygande längs landborgen.

Måndagsexkursion till Örby ängar. Foto Bryan Smith
Gransångare, svarthätta och sädesärla. Foto Bryan Smith

På stranden söder om Råå hamn rastade två större strandpipare och ute över Öresund passerade både ejdrar, sjöorrar och småskrakar. Med hopp om dagens sista skrovmål ryttlade en tornfalk över ängarna.

Att näktergalen uteblev störde nog inte någon av oss deltagare då det blev en skön och artrik vandring i den vackra vårkvällen. Micke Jönsson stod för dagens ledarskap.

Text: Thomas Wallin
Foto: Bryan Smith, Micke Jönsson och Thomas Wallin
Artlista: Micke Jönsson

Artlista – 48 arter

Knölsvan
Gravand
Gräsand
Ejder
Sjöorre
Småskrake
Grå häger
Storskarv
Fiskgjuse
Brun kärrhök
Tornfalk
Trana
Strandskata
Större strandpipare
Skrattmås
Gråtrut
Havstrut
Fiskmås
Ringduva
Turkduva
Större hackspett
Skata
Kaja
Kråka
Råka
Blåmes
Talgoxe
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Lövsångare
Gransångare
Svarthätta
Ärtsångare
Gärdsmyg
Stare
Koltrast
Taltrast
Rödstjärt
Pilfink
Järnsparv
Sädesärla
Bofink
Grönfink
Hämpling
Gråsiska
Gulsparv
Sävsparv