Många berguvar i Danmark

Publicerad av webbgruppen den

Ugglor i Danmark med Klaus Dichmann. Foto Totta Sandberg
Ugglor i Danmark med Klaus Dichmann. Foto Totta Sandberg

Att kattugglan och hornugglan är Danmarks vanligaste ugglor fick det 50-tal KOFare som tagit sig till Järnvägsmuseets hörsal i Ängelholm den 7 november lära sig. Det var Klaus Dichmann, koordinator för uppföljningen av Danmarks ugglor och dessutom skicklig fotograf, som var på besök och informerade om statusen för de danska ugglearterna.

Att det finns väldigt många berguvar i Danmark var något som säkert överraskade de flesta. Efter en utsättning av svenska uvar i norra Tyskland har de spridit sig norrut och nu finns det ca 150 par på Jylland. På Jylland, men även på Bornholm, går det också bra för tornugglorna. Efter en kollaps i beståndet, beroende på en kall vinter för drygt tio år sedan, är det nu cirka 230 par som häckar – när det var som mest i början av 2000-talet var det drygt 400 par.

Pärlugglor har tidigare häckat sparsamt i landet, men idag är det inga kända revir som är besatta. Ropande hanar hörs regelbundet men trots intensiva insatser med bla holkuppsättning har häckningarna uteblivit. Hotfullt är det även för minervaugglorna. Orsaken till det är främst det moderna jordbruket med allt mindre tillgång till skalbaggar och daggmaskar som de små ugglorna behöver. 10-12 par finns fortfarande, koncentrerade till några områden på Jylland, och medel har nyligen avsatts för att främja djurhållning och för att skapa andra bra häckningsförutsättningar.

Ugglor i Danmark med Klaus Dichmann. Foto Totta Sandberg

En lärorik och spännande kväll blev det – och när det dessutom gavs utmärkta möjligheter att träna sina kunskaper i danska språket var säkert alla nöjda när de skyndade ut ur lokalen för att inte aktivera inbrottslarmet…

På Klaus webbplats www.tytoalba.dk finns mycket mer om ovanstående att läsa.

Text: Thomas Wallin
Foto: Totta Sandberg