Många vadare i Vejby

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Vejbystrand. Foto Thomas Wallin

Måndagsexkursionen den 16 augusti till Vejbystrand och Stora Hult började i regn – precis lagom till samlingen kl 18 drog en intensiv regnskur in… men regnet avtog ganska snabbt och fåglarna visade upp sig, både talrikt och nära. 18 tappra och regntåliga KOFare hade mött upp, ledare för exkursionen var Lars Hallbäck och Thomas Wallin.

Måndagsexkursion till Vejbystrand. Foto Thomas Wallin

Vi vandrade ut på ängarna norr om hamnen i Vejbystrand, där det ostadiga vädret gjort att många vadare stannat upp för att fylla på energi för sina vidare resor söderut. Livligast och flest var gluttsnäpporna som både rusade runt i strandkanten och flög över i glesa flockar. Tätare formation var det i flocken med extremt långnäbbade enkelbeckasiner som drog förbi. I strandkanten smög kust-, kärr- och drillsnäppor, röd- och grönbenor samt större strandpipare.

Måndagsexkursion till Vejbystrand. Foto Thomas Wallin

Bland stenarna på revet mellan Vejby och Stora Hult rastade många kentska tärnor – deras karaktäristiska ”amalgamgnisslande” läten dominerade stundtals ljudbilden. Bland dem hittade vi också några fisktärnor, flera simmade krickor och tre storskrakar.

Flockar med starar tog ett sista kvällsmål i tången innan de drog vidare för övernattning. En ängspiplärka visade hastigt upp sig och två flockar med gulärlor sträckte längs kusten mot sydligare nejder.

… en behaglig och fågelrik kväll blev det när regnet väl dragit bort.

Text och foto: Thomas Wallin

Artlista – 36 arter

Grågås
Kricka
Gräsand
Ejder
Knipa
Storskrake
Storskarv
Gråhäger
Strandskata
Större strandpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Enkelbeckasin
Drillsnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Fisktärna
Ringduva
Ladusvala
Ängspiplärka
Gulärla
Sädesärla
Koltrast
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Pilfink