Massor med starar i Farhult

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Farhult. Foto Thomas Wallin

Starflock efter starflock som passerade för övernattning i vassarna var nog det som främst fastande på näthinnorna under måndagsexkursionen till Farhult den 22 augusti. Minst 2 200 fåglar räknade dagens exkursionsledare Micke Jönsson det till.

Måndagsexkursion till Farhult. Foto Marjan Huiskes
Foto Marjan Huiskes

Innan dess skådade de drygt 30 deltagarna många vadare på revlarna i viken. Flest var rödbenorna, kust- och kärrsnäpporna men bland dem fanns också fyra spovsnäppor, flera granna kustpipare, en småspov, gluttsnäppor mm. Tre sandlöpare kom flygande och landade mycket pedagogiskt på fint näravstånd.

De botaniskt intresserade spanade in blommande klockgentianor och klockljung i kärret på vägen till plattformen. Då passade även två tranor på att passera, landade men gömde sig snabbt bakom vassen i viken.

Vid plattformen väckte förutom alla stararna en fiskgjuse uppmärksamhet. Lågt kom den först på fint avstånd, för att sedan sakta skruva upp till ansenlig höjd och sätta fart mot sydväst. Anmärkningsvärt var att den hela tiden höll en fisk i hårt förvar i klorna? Kanske färdkost på den långa vägen till vinterkvarten i västra Afrika…

Kvällen avslutades med fin artmångfald; en ung brun kärrhök passerade, en vanlig groda hoppade framför våra fötter och några höstmosaiktrollsländor gjorde kvällens sista snabba jaktrundor.

Text: Thomas Wallin
Foto: Marjan Huiskes och Thomas Wallin
Artlista: Micke Jönsson

Artlista – 45 arter

Vitkindad gås
Grågås 
Knölsvan 
Gräsand 
Stjärtand 1
Kricka
Storskarv 
Fiskgjuse 2
Brun kärrhök 
Trana 2
Strandskata 4
Tofsvipa 
Kustpipare 5
Större strandpipare 18
Småspov 1
Storspov 16
Kustsnäppa 17
Spovsnäppa 4
Sandlöpare 3
Kärrsnäppa 12
Rödbena 22
Gluttsnäppa 
Skrattmås 
Fiskmås 
Havstrut 
Gråtrut 
Ringduva
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp 
Blåmes 
Ladusvala 
Lövsångare 
Stare 2200
Koltrast 
Stenskvätta 
Pilfink 
Gulärla 
Sädesärla 
Ängspiplärka 
Trädpiplärka 
Hämpling 
Steglits