Fler vår- än vinterfåglar…

Publicerad av webbgruppen den

Vinterfågelrunda 2022, foto Totta Sandberg

Trots konkurrens från spännande OS-grenar på tv… lite småruggigt och blåsigt väder… kom ca 80 skådarsugna deltagare till Vinterfågelrundan den 13 februari som Naturskyddsföreningarna i Höganäs och Ängelholm, KOF och Studiefrämjandet bjöd in till.

Istället för att färdas i grupp, som brukligt på våra exkursioner, kunde deltagarna själv köra längs Örnrundan. På fyra platser (Sandön – Stureholm – Svedberga – Tursköp) bjöd ledare från de medverkande föreningarna på kunskaper och guidning.

Vinterfåglarna var inte så talrika denna milda vinter – men de nyanlända vårfåglarna desto fler! 59 arter blev dagens resultat, se artlista nedan.

Sandön: det blev mer vårfåglar än vinterfåglar vid Sandön idag. Tofsvipor, rödbenor, gravänder och en sånglärka samsades med vinterfåglar som havsörnar (minst 5), viggar och knipor. Några stenknäckar passerade, en flock med granna steglitser rastade, skäggmesar hördes från vassen.

80 besökare såg tillsammans 48 arter.

Anna-Lena Harmsund, Carina Palm, Mona Hansson och Thomas Wallin

Stureholm: inledningsvis en hel del småfågel i rörelse men tomt på besökare, vilket senare under dagen ändrades till många besökare (47) men glest med fåglar. Tre tofsvipor och en gravand vid våtmarken skapade en föraning om stundande vår medan avsaknad av gäss och örnar var anmärkningsvärd. Av totalt 34 arter noterades endast en grågås och en havsörn. Vi såg tre arter rovfåglar där röd glada dominerade.

Bengt Andersson, Karl-Erik Söderqvist och Micke Jönsson

Svedberga ängar: frisk vind från söder, men bastanta ladan bjuder ju alltid lä vid någon sida. Mest storfågel idag, frånsett sånglärkor hade vi inte någon annan ynka småfågel. Ingen trast, steglits eller annan fink. För ovanlighetens skull kammade vi noll vad gällde havsörn, trots en fin fet trafikdödad hare som vi slängt ut en bra bit på fälten bort mot Västrabyhållet.

Göran Paulsson, Leif Olsson och Ulrik Alm

Tursköp: mulet och kallt men vindstilla var det vid Tursköp idag när vi fick besök av ca 45 trevliga personer. Både gamla erfarna skådare, alldeles nyblivna medlemmar och förhoppningsvis blivande skådare fanns bland dessa.

Sånglärkorna och tofsviporna hade anlänt och gav oss hopp om att våren snart är här. Grönsiskor och gulsparvar höll till i träden vid parkeringen, en gärdsmyg sjöng i dungen och några hämplingar flög snabbt förbi.

Vår siste besökare fick se en blå kärrhökshona spana av ängen på jakt efter något ätbart.

Det sista vi tre såg innan vi lämnade platsen var en pilgrimsfalk som i otroligt hög hastighet flög förbi.

Annelie Dahlqvist, Karl G Nilsson och Lisa Lund

Se hela artlistan för dagen

Text: samtliga deltagare
Foto: Anna-Lena Harmsund, Micke Jönsson, Lisa Lund och Totta Sandberg