“Minsta” måndagsexkursionen…

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursionen den 30 maj blev den “minsta” exkursionen på länge.

Som ledare har man förpliktelser, exempelvis att dyka upp vid samlingsplatsen. Att de flesta valde att inte göra så var fullt begripligt – regnet strilade ner.

Hursom, undertecknad tillsammans med Mikael och Gun-Britt, körde upp till Björkeröd på Kullaberg där vi gick en kort runda i regnkläder eller under paraplyer.

Gökarna struntade i regnet och ropade ivrigt. Ett domherrepar var en originell obs så här års. Ute i dammen såg vi gråhakedopping, en familj knölsvanar och någon sothöna.

Måndagsexkursion till Björkeröd. Foto Micke Jönsson

När promenaden var över hade Mikael bortfört kanske ett tjugotal arter. – Och vi – alla deltagarna i kvällens måndagsexkursion – fick en härlig dos syre – och vi rymdes alla på samma selfie!!

Text: Ulrik Alm
Foto och artlista: Micke Jönsson

Artlista – 19 arter

Knölsvan med ungar
Gräsand
Gråhakedopping 2
Sothöna
Ringduva
Gök 3
Gröngöling
Större hackspett
Ladusvala
Gransångare
Kärrsångare 1
Svarthätta
Törnsångare
Koltrast
Pilfink
Bofink
Domherre 1 par
Steglits
Gulsparv