Morgon i Christinelund

Publicerad av webbgruppen den

KOF - fågelsång i Christinelund, foto Totta Sandberg

Samling vid Allerums kyrka för knappt 30 deltagare den 4 juni kl 05.30. – Dags att stuva in sig i så liten bilkaravan som möjligt. Parkeringen vid Christinelunds lövskogereservat är inte stor! Men alla parkerade skickligt i överenskommen “tårtbitsmodell”.

KOF - fågelsång i Christinelund, foto Totta Sandberg

Christinelund är ett litet, men fantastiskt, reservat. Lövträd i flera skikt och åldrar. Mikael Jönsson och undertecknad bjöd stopp längs stigen.

Precis som vi räknat med var det annorlunda arter här jämfört med kväll vid Örby ängar. Många arter bjöd på fin solistlyssning med god akustik; svarthätta, taltrast, rödstjärt, skogsduva, lövsångare, gulsångare, nötväcka, större hackspett, gärdsmyg. Många tillfällen till repetition längs vår runda.

KOF - fågelsång i Christinelund, foto Totta Sandberg

Mer i fjärran urskiljde vi trädpiplärka och skräniga ungråkor. Tillbaka vid åttasnåret konstaterade vi att den intensivaste fågelsången tystnad en aning i takt med stigande sol och temperatur.

Text: Ulrik Alm
Artlista: Micke Jönsson
Foto: Totta Sandberg

Artlista – 27 arter

Ormvråk 
Fiskmås
Skrattmås 
Ringduva
Skogsduva 
Trädpiplärka 
Gök
Större hackspett 
Sädesärla 
Järnsparv 
Rödhake 
Rödstjärt 
Taltrast 
Koltrast 
Trädgårdssångare 
Svarthätta 
Härmsångare 
Lövsångare 
Gransångare 
Gärdsmyg 
Talgoxe 
Blåmes 
Nötväcka 
Kaja
Kråka
Råka
Bofink