Näktergal – foto: Klas Rosenkvist

17 juni 2023 – drog vi igång årets ringmärkningssäsong, det 29:e året i rad. Samling kl. 04:00, lite tidigare än vanligt för att hinna före den värsta värmen och för att årets första nätuppsättning alltid tar lite längre tid än vanligt. Det var en solig och vindstilla morgon, fuktigt i vegetationen efter gårdagens efterlängtade regn och flera vattensalamandrar och vinbergssnäckor var ute och rörde på sig.

Nytt för i år är att vi skippar nät ute i ”Bergsdammsskogen” då salixen blivit för hög och istället röjde två nya nätgator i kanten på den f.d. dammen.

Dagens resultat blev 115 nymärkningar och 26 kontroller, talrikast var kärrsångare 19 tätt följt av blåmes 17, medan näktergal 8 var dagsrekord, ett ex mer än de 7 som vi tog på premiären förra året.

Bland kontrollerna kan nämnas en trädgårdssångare som märktes 2019-07-09 som 2+ och nu är 5 år eller äldre, vår äldsta trädgårdssångare hittills, dessutom inte kontrollerad tidigare av oss.

En ärtsångare märkt som 2+ 2020-06-21, inte heller kontrollerad tidigare och som 4 år eller äldre är vår äldsta ärtsångarkontroll hittills.

En kärrsångare märkt 2017-07-19 som 2+, kontrollerad av oss även 2019 och 2020 men som nu är 7 år eller äldre, vår äldsta kärrsångare hittills. Tidigare har vi haft en 7-åring men den märktes som ungfågel så åldern var exakt.

Kärrsångaren, 7+ – foto: Klas Rosenkvist

En hane koltrast märkt som 20 2018-07-08 och nu är 6 år gammal, tidigare bara kontrollerad 2020.

En näktergal märkt som 10 2019-08-24 och nu är 4 år gammal och en järnsparv märkt som 10 2019-07-09 och nu är 4 år gammal.

Märkta säsong 2023:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes1717
Gransångare66
Gräshoppsångare22
Grönfink11
Gärdsmyg11
Härmsångare11
Järnsparv11
Kärrsångare1919
Lövsångare11
Näktergal88
Rödstjärt11
Rörsångare66
Steglits11
Svarthätta22
Sävsparv1111
Sävsångare55
Talgoxe1313
Taltrast11
Trädgårdssångare44
Törnsångare1010
Ärtsångare44
SUMMA:115115
Kontroller säsong 2023:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Blåmes11
Järnsparv55
Koltrast22
Kärrsångare88
Näktergal11
Sävsångare11
Talgoxe55
Trädgårdssångare11
Törnsångare11
Ärtsångare11
Summa:2626

Förutom undertecknad bra jobbat av de fyra musketörerna Henrik, Micke, Mårten och Sara.

– Klas Rosenkvist –

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2023) lite närmare.