Näktergal och törnskata

Publicerad av webbgruppen den

KOF - måndagsexkursion till Krapperup, foto Marjan Huiskes

En sjungande näktergal var en av höjdpunkterna för de ca 35 KOF:are som den 8 maj vandrade vid Krapperups borg på vårens sjätte måndagsexkursion.

KOF - måndagsexkursion till Krapperup, foto Marjan Huiskes

Kvällen inleddes med att flera ladu- och hussvalor sökte insekter över slottsbyggnaderna, en rödstjärt gjorde samma sak i slottsparken. Högt mot den klarblå himlen sträckte en honfärgad blå kärrhök mot norr. Taltrastar, löv- och gransångare sjöng och några av deltagarna hade lyckan att se en tidig törnskata.

KOF - måndagsexkursion till Krapperup, foto Marjan Huiskes
Gulsparv, törnskata och stjärtand. Foto Marjan Huiskes

Näktergalen som nämnts ovan sjöng lite trevande i buskagen på fäladen nere vid Öresundskusten. Ärtsångare, gulsparvar, hämplingar och en sävsparv var desto aktivare.

KOF - måndagsexkursion till Krapperup, foto Marjan Huiskes

Stjärtanden som ensam simmade omkring vid hamnen i Lerhamn såg lite vilsen ut… Ejderhanar vilade på stenarna, ett par strandskator flög förbi och en nyanländ törnsångare testade sin ”arga” strof.

Exkursionen leddes av Ulrik Alm med initierad assistans om historisk fågelskådning av Karl G Nilsson.

Text: Thomas Wallin
Foto: Marjan Huiskes

Artlista – 46 arter

Knölsvan
Grågås
Gräsand
Stjärtand
Ejder
Fasan
Storskarv
Blå kärrhök
Strandskata
Större strandpipare
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Ringduva
Större hackspett
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Sädesärla
Gärdsmyg
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Stenskvätta
Koltrast
Taltrast
Ärtsångare
Törnsångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Blåmes
Talgoxe
Törnskata
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Bofink
Grönfink
Steglits
Hämpling
Gulsparv
Sävsparv