Årsmöte – 14 mars

Publicerad av webbgruppen den


KOF kallar till årsmöte och på grund av rådande situation med coronapandemin håller vi mötet utomhus.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

Hämta handlingar till årsmötet (dagordning och verksamhetsberättelse)
Hämta bokslut för 2020
Hämta valberedningens förslag till ny styrelse mm

Plats: flaggstångsängen vid Sandön
Tid: kl 14:00

Se hela vårprogrammet här

Kategorier: Nyheter