Våtmarken i Strövelstorp

Publicerad av webbgruppen den

KOF - måndagsexkursion till Strövelstorp, foto Anna-Lena Harmsund

Den ljumma kvällen, och nyfikenheten på en ny fågellokal, lockade hela 34 KOF:are till måndagsexkursion i Strövelstorp den 22 maj.

KOF och Strövelstorps byalag har under senare år haft en del samarbete. Det har gällt gemensamma fågelvandringar, en inventering av en del av Örjabäcksleden samt fågelinformation på byalagets höstmarknad. Göran Larsson från byalaget medverkade därför på kvällens exkursion och berättade bla att man har planer på att utöka den våtmark som finns längs Vegeå. Man hoppas också kunna anlägga ett vandringsstråk som ökar tillgängligheten. Ett uteklassrum med information om fåglar och övrig natur håller på att anläggas intill Örjabäcksleden.  

KOF - måndagsexkursion till Strövelstorp, foto Anna-Lena Harmsund
Längs Vegeå…, foto Anna-Lena Harmsund
KOF - måndagsexkursion till Strövelstorp, foto Marjan Huiskes
… och avslutning i Aldalen längs Örjabäcksleden, foto Marjan Huiskes

Kvällens vandring gick från kyrkan i Strövelstorp, förbi våtmarken utmed Vegeå och en liten bit på Örjabäcksleden. Ostanvinden gjorde att trafikbruset från den närbelägna motorvägen var påtagligt men det till trots såg/hörde vi 38 arter, se artlista nedan.

KOF - måndagsexkursion till Strövelstorp, foto Marjan Huiskes
Koltrast och törnskata, foto Marjan Huiskes
KOF - måndagsexkursion till Strövelstorp, foto Anna-Lena Harmsund
Svingelgräsfjäril och gräsänder, foto Anna-Lena Harmsund

Näktergalar och kärrsångare sjöng från videsnåren, sävsparv och rörsångare från vassarna. Flera törnsångare stämde in och några gökar både sågs och hördes. Stolt visade en gräsandhona upp en kull alldeles nykläckta ungar. En grann törnskatehane solade sig i toppen på en buske och mot den klarblå kvällshimlen svepte några tornseglare förbi.

I den frodiga vegetationen längs Örjabäcken sjöng rödstjärtar, svarthättor och ärtsångare. När kvällen och exkursionen närmade sig sitt slut kom även rödhakarna igång med sina silverklara kvällstoner.

Svingelgräsfjäril, aurorafjäril, en tidig blåbandad jungfruslända och några andra arter hamnade på insektslistan.

Kvällens exkursion leddes av Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck och Thomas Wallin med assistans av Bengt Andersson och Micke Jönsson. Från Strövelstorps byalag medverkade Göran Larsson.

Läs mer om Örjabäcksleden här

Text: Thomas Wallin
Foto: Anna-Lena Harmsund och Marjan Huiskes
Artlista: Lars Hallbeck

Artlista – 38 fågelarter

Grågås
Gräsand
Fasan
Tornseglare
Gök
Ringduva
Strandskata
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Röd glada
Större hackspett
Törnskata
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Blåmes
Talgoxe
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Gransångare
Rörsångare
Kärrsångare
Svarthätta
Ärtsångare
Törnsångare
Gärdsmyg
Koltrast
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Pilfink
Sädesärla
Bofink
Grönfink
Sävsparv

Trollsländor och fjärilar
Blåbandad jungfruslända
Aurorafjäril
Rapsfjäril
Svingelgräsfjäril
Påfågelöga
Nässelfjäril