Ny våtmark vid Svedberga

Publicerad av webbgruppen den

Nya våtmarken vid Svedberga kulle, foto Ulrik Alm

Länsstyrelsen har anlagt en ny våtmark vid Svedberga kulle. Våtmarken ligger på östra sidan av kullen, där en del av den våta hagmark som ligger öster om grusvägen har grävts ur.

Våtmarken är på ca 1,3 hektar. Norra delen av den kan ses från toppen av kullen eller från grusvägen. Åt söder försvinner den bakom en trädridå. Vattendjupet ligger runt 0,5 till 0,7 m. Den är anlagd av Naturcentrum med finansiering av Naturvårdsverket.

Ännu har inget namn för våtmarken bestämts, men förslag kan skickas till Sebastian Ivarsson som är ansvarig för naturreservatet på Svedberga hos Länsstyrelsen. Sebastian säger att stigar och spänger kan komma ifråga efter att våtmarken har fått lite tid att utvecklas. Förslag om en plattform har framförts.

Då våtmarken har anlagts vintertid får den hela kommande växtsäsong på sig att formas. Det blir spännande att följa hur den kommer att utvecklas.

Text: Lasse Blychert
Foto: Ulrik Alm

Kategorier: Nyheter