Nyanlända fåglar på Örby

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Örby ängar. Foto Totta Sandberg

Måndagen den 24 april samlades ca 15 personer på parkeringen söder om fotbollsplanerna på Örby ängar för en fågelspaning. Exkursionen leddes av Micke Jönsson med support av Totta Sandberg.

Exkursionen kom att präglas av nyanlända fåglar, se Mickes artlista nedan. Redan på parkeringen hörde vi svarthätta.

Måndagsexkursion till Örby ängar. Foto Totta Sandberg

Vi inledde sedan med att gå norröver på den asfalterade vägen mot skjutbanan. Trots larmet från Fortuna FFs fotbollsträning kunde vi i en märgelgrav höra av en ivrigt kvintilerande gärdsmyg, som tydligt annonserade sin närvaro. Över Sundsgårdens folkhögskola dök några hussvalor upp. De första för i år för flera av oss. I vass och snår väster om vägen såg och hörde vi sävsparv. En svarthätta klättrade omkring i ett blommande slånsnår i sin jakt på pollen till kvällsmat. Lövsångare hörde vi på lite håll västerut i sumpmarken.

Vidare mot skjutbanan. En bit in på vägen mot skjutbanan fick vi fantastiska när-obsar på svarthätta och ärtsångare. Båda hade slånpollen som kvällsmat och klättrade omkring medan vi på nära håll kunde följa fåglarna. Häftigt!

Måndagsexkursion till Örby ängar. Foto Totta Sandberg

Vidare över skjutbanan och sen västerut mot havet. Hela vägen i sällskap med gransångare. Nere vid havet hittade vi större strandpipare bland vitfågel, strandskator och någon gräsand. Sen tog vi söderut och fick en kylig vind emot oss. Totta pekade ut en lokal för bivarg. Insekten som fångar och förlamar sitt byte och drar ned det i sina gångar under mark. Bytet blir ett levande matförråd åt bivargens larver när äggen kläckts.

Avslutning gjorde vi på en liten äng söder om parkeringen och kunde lyssna in flera av de röster vi hört under turen. Med så många alldeles nyanlända fåglar på artlistan var vi mer än nöjda och bröt upp för hemfärd.

Text: Lasse Blychert
Foto: Totta Sandberg

Artlista – 34 arter

Knölsvan 
Gravand 
Gräsand 
Ejder
Fasan 
Ringduva 
Skrattmås 
Fiskmås 
Gråtrut 
Storskarv 
Ormvråk 
Kaja 
Kråka
Skata
Blåmes 
Talgoxe 
Sånglärka 
Hussvala 7
Lövsångare 10
Gransångare 10
Svarthätta 5
Ärtsångare 4
Gärdsmyg 
Stare
Koltrast 
Gråsparv 
Pilfink 
Järnsparv 
Sädesärla 
Bofink 
Grönfink 
Steglits 
Gråsiska 
Sävsparv