Nytt medlemsblad / medlemsavgift

Publicerad av webbgruppen den

Fåglar i nvskåne 2020 nr 2

Julen står för dörren och vi lämnar snart ett år som inte varit som något annat någon av oss varit med om. I KOF har vi ställt om och i vissa fall också varit tvungna att ställa in. Det är dock full aktivitet i föreningens olika arbetsgrupper och Programgruppen lägger i dagarna sista handen vid planen för kommande års aktiviteter. Gå gärna in under ”Föreningen” i menyn ovan och ta del av ”Info från styrelsen” där vi tar upp det viktiga arbete grupperna löpande utför vad gäller fågelskydd m.m.

Håll utkik efter årets sista KOF-blad som kommer till din brevlåda före jul! Redaktionen för tidningen har jobbat för högtryck för att vi alla ska kunna njuta av trevlig helgläsning. I detta nummer finns artiklar om Tursköpsskogen och farmade änder, om utvecklingen av fågelfaunan i Nordvästskåne, om sidensvansar samt en intervju med Moa Pettersson.

För att inte missa nästa års spännande aktiviteter kan du redan nu betala medlemsavgiften för 2021. Inbetalningskort hittar du i KOF-bladet. Avgiften är oförändrad; 125 kr för ordinarie medlem och 10 kr för familjemedlem. Om du inte vill använda inbetalningskortet så kan du betala direkt till föreningens plusgiro 2 24 39-4.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt Skådarår!

Styrelsen


Text: Annelie Dahlqvist

Kategorier: Nyheter