Volontärer behövs!

Publicerad av webbgruppen den

Olja i Öresund. Foto Thomas Svanberg

På kvällen den 6 augusti kom en varning om ett oljeutsläpp i norra delarna av Öresund.

Nu visar det sig att budskapet om att faran är över kanske var för tidigt utsänd:

Under torsdagen 18 den augusti hade vattenståndet sjunkit tillbaka efter några dagar med högre nivå. Tyvärr hade då mer olja spolats upp och blivit kvar på stranden och i strandlinjen. Huvudsakligen är detta i området vid Gråläge och en bit norrut. Jämfört med förra helgen är nu oljan mindre viskös och det är mer av filmbildning och pölar.

Helsingborg stad är aktiva med saneringsarbetet, men det är en omfattande arbetsinsats som behöver göras. Det har påträffats en oljeskadad ejder och en död ung havstrut (dödsorsak inte fastställd). Saneringsarbetet kommer att fortsätta under en tid.

Som föreningsmedlem i KOF kan du bistå arbetet på två sätt. Som volontär kan du hjälpa till med sanering av stranden. Stranden är avspärrad för allmänheten. Som volontär får man en väst och saneringsutrustning. Därefter jobbar man tillsammans med kommunens entreprenör med saneringen. Om du är intresserad av att hjälpa till som volontär kan du kontakta Elisabet Lindberg på elisabet.lindberg(a)helsingborg.se

Du kan också hjälpa till med att hålla uppsikt i närområdet och rapportera eventuella avvikelser som kan bero på oljeutläppet till Elisabet. Det ses nu dagligen hoppande tonfiskar i sundet från Helsingborg till Viken. En insats med oljeutsläppet kan kombineras med maffiga tonfiskhopp ute i sundet.

Olja i Öresund. Foto Oskar Lindberg

Text och foto: Oskar Lindberg
Foto: Thomas Svanberg

Kategorier: Nyheter