Påskkväll vid Grytskären

Publicerad av webbgruppen den

KOF - måndagsexkursion till Grytskären, foto Anna-Lena Harmsund
KOF - måndagsexkursion till Grytskären, foto Anna-Lena Harmsund

Vårens första måndagsexkursion från Ängelholm, på annandag påsk den 10 april, gick till Grytskären – numera en klassiker som vi besökt de senaste åren. 

Lokalen är alltid ett tacksamt ställe för fågelskådning, så även ikväll. Vi blev 26 skådare som fick en lite kylig, ganska blåsig men fin kväll med trevliga obsar.

Tillsammans hittade vi lä framför dungen, och började spana av inre och yttre skären. Vi såg bland annat en del ejder, ganska många skrattmåsar, en skäggdopping och en tobisgrissla. På de yttre skären syntes även några toppskarvar och vi kunde få några fina obsar.

KOF - måndagsexkursion till Grytskären, foto Anna-Lena Harmsund

När vi gick vidare kunde vi räkna in en hel del änder, bland annat kricka, skedand, bläsand, snatterand, småskrake och storskrake. Lärkor sjöng för oss, sädesärlor och steglitser flög över oss och vi var ganska många som fick årets första obs på stenskvätta. En stor flock storspovar flög upp framför oss och drog några varv över strandängarna. De hördes också spela, och deras läte ger verkligen vårkänslor.

Vår hedersordförande, Lars Karlsson, var med på exkursionen och förgyllde tillvaron med några trevliga och roliga historier från svunna tider. Ledare under kvällen var Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck och Thomas Wallin.

Ännu så länge är kvällarna korta, men vi fick ändå in 41 olika arter på artlistan.

Text och foto: Anna-Lena Harmsund

Artlista – 41 arter

Knölsvan
Grågås
Vitkindad gås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Skedand
Ejder
Knipa
Småskrake
Storskrake
Skäggdopping
Storskarv
Toppskarv
Ormvråk
Strandskata
Större strandpipare
Tofsvipa
Storspov
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Tobisgrissla
Ringduva
Sånglärka
Ängspiplärka
Sädesärla
Stenskvätta
Koltrast
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Bofink
Grönfink
Steglits