Den minst 3 år gamla gärdsmygen – foto: Klas Rosenkvist

18 juni – Eftersom vi kommer att ha ett uppehåll på tre veckor till nästa ringmärkningstillfälle så blev det dubbelmärkning i helgen då vi ville försöka få så många gamla kontroller som möjligt innan de rör sig bort från häckningsområdet.

Efter att kvällens och natten regn hade passerat så samlades vi kl. 05 och med mulet väder hela förmiddagen var det en behaglig temperatur. Vi hade förväntat oss fortsatt bra fart i näten men det blev faktiskt en halvering jämfört med gårdagen, 58 nymärkningar och 13 gamla kontroller.

Några av kontrollerna var dock riktigt roliga – två kärrsångare som var minst 5 år gamla, en rörsångare minst 5 år, en lövsångare 5 år gammal och därmed vår äldsta lövsångare, samt en gärdsmyg minst 3 år gammal.

I fält noterades en spelande smådopping, tre hanar brunand, brushane 7, svartsnäppa 1, gluttsnäppa 1, vattenrall 1 och uppskattningsvis 60 ätliga grodor.

Deltog gjorde närmast sörjande; Henrik, Mårten och Sara.

Märkta säsong 2023:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes1835
Gransångare713
Gräshoppsångare2
Grönfink1
Gärdsmyg1
Härmsångare12
Järnsparv23
Koltrast11
Kärrsångare524
Lövsångare1
Näktergal311
Rödstjärt1
Rörsångare28
Steglits1
Svarthätta2
Sädesärla11
Sävsparv112
Sävsångare16
Talgoxe720
Taltrast12
Trädgårdssångare26
Törnsångare414
Ärtsångare26
SUMMA:57178
Kontroller säsong 2023:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Blåmes1
Gransångare11
Gärdsmyg11
Järnsparv16
Koltrast2
Kärrsångare513
Lövsångare22
Näktergal1
Rörsångare11
Sävsparv11
Sävsångare12
Talgoxe5
Trädgårdssångare1
Törnsångare1
Ärtsångare1
Summa:1339

Som kuriosa kan nämnas att när undertecknad återvände på kvällen till dammarna för att märka skrattmåsungar så var vår tvättstation med vattendunk, tvål, handsprit och handduk fortfarande kvar vid märkplatsen. Uppenbarligen var vi lite trötta när vi avslutade märkningen vid lunchtid efter två tidiga morgnar på raken.

Den kvarglömda tvättstationen
– foto: Klars Rosenkvist

– Klas Rosenkvist –

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2023) lite närmare.