Tidig morgonsamling vid dammarna kl 04.00 för att inleda den 25:e ringmärkningssäsongen. Micke J, Mårten och Peder på plats enligt överenskommelse. Ganska svaga vindar från västsektorn, soligt och omkring 15 grader. Efterhand snabbt stigande temperatur och ökande sydvind vilket gjorde att vi la ihop strax efter kl 10 då det redan blivit rejält varmt.

Under hela morgonen ganska mycket fågel att hantera. Samtliga av de arter vi fångar har redan flygga eller åtminstone ungar som lämnat boet.

Totalt märkte vi 138 fåglar av 17 olika arter varav hela 25 törnsångare, vilket var nytt dagsrekord. Även kärrsångare, gransångare, blåmes och rörsångare märktes i tvåsiffriga antal. Lite oväntat fastnade även en ung större hackspett vilket är ovanligt.Totalt har vi sedan starten för 25 säsonger sedan endast märkt några enstaka.

Som brukligt vid premiärer fångades och avlästes många redan märkta individer. Denna gång hela 38 st vilket är en summa vi tidigare ej varit i närheten av. 22 av dessa hade vi kontrollerat tidigare och några dessutom vid mer än ett tillfälle.

Äldst var en kärrsångare som vi ringmärkt som ungfågel i slutet av juli 2012. Fågeln var alltså 7 år vilket var nytt åldersrekord för kärrsångare ringmärkt i Hasslarp. En annan gammal kärrsångare visade sig vara ringmärkt sommaren 2013 och en gammal rörsångare säsongen 2014. Bland kontrollerna kan även nämnas en främmande svenskmärkt trädgårdssångare samt vår första egenkontroll av gärdsmyg.

I och kring dammarna sågs ett 15-tal grönbenor samt någon skogssnäppa. En lärkfalk drog förbi och en 2k pilgrimsfalk jagade. Två gräshoppsångare sjöng under morgonen och en forsärla flög över.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes1616
Gransångare1818
Gärdsmyg11
Järnsparv44
Koltrast55
Kärrsångare1919
Lövsångare33
Näktergal44
Rörsångare1414
Stare33
Större hackspett11
Svarthätta66
Sävsparv33
Sävsångare44
Talgoxe88
Trädgårdssångare44
Törnsångare2525
SUMMA138138

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes11
Gransångare22
Gärdsmyg11
Järnsparv11
Koltrast11
Kärrsångare55
Lövsångare44
Näktergal11
Rörsångare1313
Sävsparv33
Sävsångare11
Talgoxe22
Trädgårdssångare22
Törnsångare11
SUMMA3838

– Henrik Johansson –