Föryngring och förstärkning i ringmärkarkåren behövs. På bild Hedda och Peder som studera en strandskateunge – foto: Klas Rosenkvist

Den konstgjorda ön i östra Fleningedammen fick växtligheten nertrimmad i vintras av kommunen och det verkar ha gjort den mer attraktiv.

De arter som jag har noterat häcka där i år är (i par) skrattmås 25, tofsvipa 5, gräsand 2, sothöna 2, vigg 1, knölsvan 1, rödbena 1, strandskata 1 och eventuellt mindre strandpipare 1. Dessvärre ligger nog den bruna kärrhöken bakom att jag inte sett någon tofsvipa bli flygg och på midsommardagen var det en räv ute på ön som hade kalasat på ägg och ungar av främst skrattmås.

Tre gamla skrattmåsar hittades döda tidigare och en av dem kommer att skickas till SVA tillsammans med två stora pullis för att se om de dog av fågelinfluensa. Ca 1000 skrattmåsar har dött av fågelinfluensa i Kalmar den senaste tiden så vi får hoppas att det inte blir så illa här.

Ringmärkta ungfåglar blev:

Rödbena 1, tofsvipa 1, skrattmås 16, strandskata 5 och kråka 1. Rödbena och kråka var nya märkarter, kråkan befann sig på parkeringen och kunde springas ikapp medan syskonet var lite smartare och flög upp i ett träd istället.

– Klas Rosenkvist –