Näktergal, ungfågel (1k) – foto: Klas Rosenkvist

23 juli – Efter att ha studerat både SMHI, DMI och YR kvällen innan, samlades vi som vanligt på morgonen. Det visade sig att YR med sin blöta prognos hade haft mest rätt.

Efter en timmes koll på molnen och radarbilden satte jag och Henrik upp 6 nät vid Bergsdammen och hade dem uppe i 3 timmar. Det var småregnigt till och från men bra fart och vi fick överraskande många fåglar med tanke på de få näten och korta tiden. Slutsumman blev 57 fåglar av 11 arter och två gamla kontroller.

Rörsångare, ungfågel (1k) – foto: Klas Rosenkvist

Bulken stod kärrsångare för med 20 märkta, varav 18 var ungfåglar. En adult kärrsångare var fullfettad och redo för att sträcka söderut vilken dag som helst. 11 sävsångare var också en hög siffra.

Vad gjorde Mårten då? Han gick över sina nätgångar med häckasax så det är trimmat och fint till kommande märktillfällen.

– Klas Rosenkvist –

Märkta säsong 2023:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes664
Bofink2
Gransångare440
Gräshoppsångare5
Grönfink1
Gärdsmyg5
Hämpling3
Härmsångare3
Järnsparv39
Koltrast8
Kråka1
Kungsfiskare1
Kärrsångare2083
Lövsångare11
Näktergal116
Rödbena1
Rödstjärt12
Rörsångare421
Steglits2
Strandskata3
Svarthätta214
Sädesärla1
Sävsparv319
Sävsångare1126
Talgoxe41
Taltrast2
Trädgårdssångare115
Törnskata1
Törnsångare239
Ärtsångare9
SUMMA:57458
Kontroller säsong 2023:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Blåmes1
Gransångare2
Gärdsmyg1
Järnsparv17
Koltrast2
Kärrsångare15
Lövsångare2
Näktergal1
Rörsångare13
Svarthätta2
Sävsparv2
Sävsångare3
Talgoxe5
Trädgårdssångare2
Törnsångare1
Ärtsångare1
Summa:250
Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2023) lite närmare.