Regnig EuroBirdWatch

Publicerad av webbgruppen den

EuroBirdWatch 2020. Foto Thomas Wallin

Årets EuroBirdWatch den 4 oktober blev en blöt historia…  Även om ösregnet ganska fort övergick i ett fint duggregn skrämde det förmodligen bort många deltagare. Men fåglarna kom: stenfalkar, blå- och bruna kärrhökar, havsörnar, rödvingetrastar, vinterhämplingar, ägretthäger och prutgås – listan blev imponerande lång och rolig.

På fyra ställen fanns KOF-funktionärer på plats mellan kl 10-14 för att tillsammans med deltagarna hitta och bestämma de arter som dök upp.

EuroBirdWatch 2020

Arrangemanget var ett samarbete mellan BirdLife, Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Höganäs, Studiefrämjandet och KOF. Ca 25 personer deltog i de lokala aktiviteterna.

Totalt såg 23 000 fågelskådare i 36 olika länder i Europa och Centralasien över 6 miljoner fåglar! – se resultatet på BirdLife.se

EuroBirdWatch 2020. Foto Thomas Wallin

Sandön: det duggade mest hela tiden men den stora björken vid flaggstångsängen i Utvälinge bjöd både på tillfälligt skydd och fin utsikt ut över Sandön. Sydostvinden gjorde att det var lågt vattenstånd och på sandrevlarna rörde sig många vadare, vattenrallar och en prutgås. En ägretthäger dök upp från ingenstans och stannade i åmynningen en god stund. Ladusvalorna var många trots det sena datumet och senstannande var även den unga bruna kärrhök som patrullerade över vassen några gånger.

Artlista: bla prutgås, skedand, stjärtand, smådopping, svarthakedopping, ägretthäger, brun kärrhök, vattenrall, kustpipare, brushane, spillkråka, ladusvala, forsärla. Totalt 63 arter.

Lisa Lund och Thomas Wallin


EuroBirdWatch 2020. Foto Karl-Erik Söderqvist

Stureholm: lugnt och trevligt när regnet avtog. Tolv besökare, dubbelt så många som korna i hagen och fyra gånger så många som vi som bemannade stationen.

Artlista: bla vitkindad gås, skedand, snatterand, bläsand, duvhök, röd glada havsörn, ljungpipare, enkelbeckasin, skogsduva, entita, stjärtmes, gransångare, rödvingetrast, taltrast, dubbeltrast, forsärla, bergfink, vinterhämpling och mindre korsnäbb. Totalt 56 arter.

Micke Jönsson, Gunbritt L-Jönsson och Karl-Erik Söderqvist


EuroBirdWatch 2020. Foto Totta Sandberg

Tursköp: lite färre besökare denna gång än vid exkursionen i vintras. Tolv glada skådare kom förbi. Kanske det lite regntunga vädret som var anledningen. Men så mycket nederbörd blev det trots allt inte under dagen. Fick dela ut ett medlemsblad till en ny medlem, kul.

Artlista: bla prutgås, vitkindad gås, blå kärrhök, röd glada, havsörn, stenfalk, stjärtmes, vinterhämpling, mindre korsnäbb och steglits. Totalt 29 arter.

Lars-Bertil Nilsson och Tommi Totta Sandberg


EuroBirdWatch 2020. Foto Leif Olsson

Svedberga: tjugotalet deltagare – fick, precis som förra gången i januari, några fina förmiddagstimmar. Och visst log vi lite extra, en havsörn tog plats i torrträd i ridån bortåt Västraby, så skedde också i januari. Smaken håller i sig! Ingen lång artlista idag, vi fick i varierande grad se en hel del “storfågel”. Gässen, framförallt vitkindade, slog ner i stora flockar söder om ladan, knappa tiotalet röda glador patrullerade över Svedberga ängar, till slut kom också en blå kärrhök på lågt span och en minut innan avslut vid kl 14 drog en pilgrimsfalk klippande mot söder.

Artlista; bla grågås, vitkindad gås, ormvråk, blå kärrhök, röd glada, havsörn, pilgrimsfalk, ljungpipare, steglits, och sånglärka. Totalt 23 arter.

Ulrik Alm, Annelie Dahlqvist, Leif Olsson


Text: samtliga ledare
Foto: Leif Olsson, Karl-Erik Söderqvist, Totta Sandberg och Thomas Wallin