Regnigt årsmöte

Publicerad av webbgruppen den

KOFs årsmöte 2021, foto Thomas Wallin

Det från mars månad, på grund av Coronapandemin, uppskjutna årsmötet genomfördes den 20 juni. Cirka 25 medlemmar deltog i mötet som hölls på ”flaggstångsängen” i Utvälinge.

KOFs årsmöte 2021, foto Totta Sandberg

Mörka regnmoln tornade upp sig i väster och regndroppar föll vid mötesstart.

Thomas Terne valdes till mötesordförande och Jan Skidell till sekreterare. Styrelsens ekonomiska redovisning godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Som ersättare för avgående Karl-Erik Söderqvist valdes Lisa Lund som ordinarie styrelseledamot. Johan Åhlén, ny i styrelsen, invaldes som suppleant.

KOFs årsmöte 2021, foto Totta Sandberg

Årsavgiften för ordinarie respektive familjemedlem beslutades kvarstå som oförändrad. Årsmötet antog förslaget till ändrade stadgar. För att förslaget ska vinna kraft kommer detta att tas upp för nytt beslut vid nästa årsmöte.

Ulrik Alm tackade styrelsen för väl genomfört arbete, varefter mötet avslutades. Regnet upphörde lagom till eftersittningen, då mötesdeltagarna bjöds på tårta under trivsamt samkväm.

Text: Thomas Terne
Foto: Totta Sandberg och Thomas Wallin