Reservat i Tursköp!

Publicerad av webbgruppen den

Tursköpskogen, foto Thomas Terne

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att bilda naturreservatet Tursköpsskogen i Helsingborgs kommun. KOF har agerat aktivt för skyddet av skogen och tycker att det är glädjande att reservatsbildningen har gått så snabbt. Beslutet vinner laga kraft den 27 november, såvida ingen överklagar det.

Här kan du läsa beslutet

Kategorier: Nyheter