Ringtrastar!

Publicerad av webbgruppen den

KOF - måndagsexkursion till Björkeröd, foto Christer Strid
KOF - måndagsexkursion till Björkeröd, foto Christer Strid
Foto Christer Strid

Måndagsexkursionen den 15 april gick till Björkeröd på Kullabergs strövområde. Vi blev ungefärligen 35 personer som under ledning av Ulrik Alm och Micke Jönsson tog en sväng från parkeringen, ner via dammen och sen genom Björkeröds by, ut på fäladen innan vi vände upp på vägen mot bokskogen. Önskeobsen denna kväll var ringtrast, som provianterar här innan vidare färd mot fjällvärlden där den häckar. Vintervistet är i Medelhavsområdet.

Kvällen bjöd på härligt väder med nästan vindstilla och go’ solvärme. Nere vid dammen saknade vi sothönsen, men hittade ett par gråhakedoppingar. Knölsvanen på sitt rede som vanligt.

KOF - måndagsexkursion till Björkeröd - skogsduvor, gråhakedopping och sädesärla, foto Lisa Brange
Skogsduvor, gråhakedopping och sädesärla – foto Lisa Brange

Efter djärv klättring över en lite ovanligt utformad stätta tog vi vägen genom byn. Spaning över betesmarkerna gav betande grågäss, kråkfåglar och starar i topparna på träden. Ivrigt spanande, men ingen ringtrast. Dock en gröngöling som flög i sin bågformade flygt lågt över marken. På andra sidan färisten hittade vi ett gröngölingpar som vänslades i gräset. Vi kan hoppas på fler gröngölingar.

En fiskgjuse sträckte över oss från väster. Sannolikt insträckande på väg från sitt vinterviste i tropiska Afrika till sitt sommarviste här hos oss. Men ingen ringtrast…

KOF - måndagsexkursion till Björkeröd - ringtrastar och gröngölingar, foto Lisa Brange
Ringtrastar och gröngölingar – foto Lisa Brange

Innan kvällen var slut ville vi gärna att de som inte hade sett ringtrast skulle få denna obs. Christer Strid larmade oss om att han sett ringtrast i grönytorna mellan Björkeröds by och damm. Tillbaka i rask marsch. Micke och några till fick syn på två ringtrastar, men majoriteten missade dessa. Vi tog oss upp och ner för den leriga backen för att få syn på trastarna. Och till slut hittade vi åtta ringtrastar som for in och ut ur en buske på betesmarken en bit ner mot dammen. Synliga såväl för blotta ögat som i handkikare och tuber. Passande nog är det vetenskapliga namnet Turdus torquatus. Torquatus betyder ungefär ”halskrage eller ring för utsmyckning”. Särskilt nöjda var vi att vår yngste deltagare, nedre tonåren, fick en bra tubobs. Runt oss tättingar som gulsparvar med sin räknande sång och repeterande taltrast. Återtåg till parkeringen.

Mycket nöjda samlades vi för avslut på parkeringen. Ett stort tack till kvällens ledare och deltagare för en härlig kväll i ringtrastens tecken.

Grågås 
Gräsand 
Knipa 
Gråhakedopping 
Gråhäger 
Fiskgjuse 1
Tornfalk 
Sothöna 
Fiskmås 
Gråtrut 
Silltrut 1
Skogsduva 2
Ringduva 
Gröngöling 2
Skata
Kaja
Råka
Kråka 
Talgoxe 
Blåmes 
Sånglärka 
Gransångare 
Nötväcka 
Stare
Ringtrast 8
Koltrast 
Taltrast 
Rödhake 
Pilfink 
Sädesärla 
Bofink 
Gulsparv