Rödspov mm på ett blåsigt Bjäre

Publicerad av webbgruppen den

Ejdrar, måndagsexkursion till Grytskären. Foto Micke Jönsson
Måndagsexkursion till Grytskären. Foto Thomas Wallin

Bitande kall nordanvind avskräckte inte ett 25-tal KOFare från att måndagsexkurera till Grytskären på Bjäre den 26 april … och belöningen uteblev inte: från Skälderviken sträckte det in en rödspov, hus- och ladusvala samt minst 23 storspovar. Stenskvättor och hämplingar visade villigt upp sig.

Måndagsexkursion till Grytskären. Foto Thomas Wallin

I Hovalds hamn spelade rödbenorna och bland stenarna smög tre gluttsnäppor. Gravänderna och kniporna var många, krickorna något färre.

Ejdrarnas vårläten hördes utifrån viken där även flera täta flockar med sjöorrar spanades in. Tre kentska tärnor rastade en kort stund på en sten.

Lars Hallbeck och Thomas Wallin ledde dagens övningar.

Text: Thomas Wallin
Foto: Micke Jönsson och Thomas Wallin

Artlista – 43 arter

Knölsvan
Vitkindad gås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Ejder
Sjöorre
Knipa
Småskrake
Fasan
Storskarv
Gråhäger
Ormvråk
Tornfalk
Strandskata
Tofsvipa
Rödspov
Storspov
Gluttsnäppa
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Skogsduva
Ringduva
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Ängspiplärka
Sädesärla
Stenskvätta
Koltrast
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Pilfink
Bofink
Hämpling