Rödstjärt och svalor

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Grytskären. Foto Anna-Lena Harmsund

En sjungande rödstjärt och flera intensivt insektsjagande ladusvalor mötte de ca 40 KOFare som tagit sig till måndagsexkursionen på kvällen den 25 april. Grytskären på Bjärehalvön var dagens mål och innan deltagarna delade upp sig i två grupper hade även några stenskvättor och hämplingar samt fyra kentska tärnor passerat framför kikarna.

Måndagsexkursion till Grytskären. Foto Micke Jönsson

Grupperna vandrade iväg längs strandängarna med liten lucka och kunde, trots kraftigt motljus, hitta minst fyra toppskarvar bland alla storskarvar på Yttre Grytskären vi. En fiskgjuse kom insträckande och längs stranden rörde sig tre rödbenor samt flera bläsänder och krickor.

Ängspiplärkor och sånglärkor sjöng och ute på Skälderviken dök ca 60 sjöorrar väl samordnat efter något ätbart.

Kvällen avslutades med några nyanlända drillsnäppor samt en ensam småspov bland stenarna i Hovalds hamn.

Måndagsexkursion till Grytskären. Foto Anna-Lena Harmsund

Många och spännande fågelmöten, väldigt trevlig skådargemenskap – men aningen svalt i den vackra vårkvällen konstaterade nog de flesta av deltagarna, när intrycken av kvällens arrangemang summerades.

Ledde exkursionen gjorde Anna-Lena Harmsund, Micke Jönsson, Lars Hallbeck och Thomas Wallin.

Text: Thomas Wallin
Foto: Anna-Lena Harmsund och Micke Jönsson

Artlista – 49 arter

Knölsvan
Grågås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Ejder
Sjöorre
Knipa
Småskrake
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Fiskgjuse
Strandskata
Större strandpipare
Tofsvipa
Småspov
Storspov
Drillsnäppa
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Ringduva
Större hackspett
Sånglärka
Ladusvala
Ängspiplärka
Sädesärla
Rödhake
Rödstjärt
Stenskvätta
Koltrast
Gransångare
Talgoxe
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Hämpling
Gulsparv