Rovfåglar och sjöorre…

Publicerad av webbgruppen den

Exkursion till Falsterbo. Foto Totta Sandberg

Falsterboexkursion söndagen den 5 september: vi var 21 medlemmar som i strålande väder, efter en del parkeringsstrul, kunde börja vår skådarvandring ut på Falsterbonäset.

Vi passerade vassarna och dammarna ute på golfbanan, gick förbi fyren. I dammarna ner mot Nabben simmade en sjöorre, lite udda obs.

Exkursion till Falsterbo. Foto Theo Naess
Sjöorre, vigg och smådopping. Foto Theo Naess
Brun kärrhök, lärkfalk och tornfalk. Foto Theo Naess

Vindarna var inte optimala för ett bra rovfågelsträck, så mycket av den varan blev det inte; en eller några enstaka obsar av lärkfalk, tornfalk, sparvhök, brun kärrhök och bivråk. Dagens art blev kanske den bruna glada som lugnt seglade i termiken över Ljungen. Se vidare i artlistan nedan.

Exkursion till Falsterbo. Foto Totta Sandberg
Exkursion till Falsterbo. Foto Totta Sandberg

Efter sedvanlig fika på Kolarbacken avslutade vi dagen vid Ljungen och med lite mingel på Falsterbo Bird Show.

Ledare för dagens exkursion var Micke Jönsson och Totta Sandberg.

Text: Totta Sandberg
Foto: Theo Naess och Totta Sandberg

Artlista – 60 arter

Grågås
Knölsvan
Gravand 48
Skedand 2
Bläsand
Stjärtand 2
Kricka 60
Vigg
Sjöorre 1 hane
Knipa
Smådopping
Grå häger
Äggrethäger 2
Storskarv
Bivråk 2
Sparvhök 24
Brun kärrhök 1
Röd glada
Brun glada
Ormvråk
Strandskata
Skärfläcka 4
Tofsvipa
Större strandpipare
Storspov
Myrspov
Kärrsnäppa
Enkelbeckasin
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Havstrut
Gråtrut
Kentsk tärna
Ringduva
Tornseglare 1
Tornfalk
Lärkfalk 2
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Ringduva
Blåmes
Sånglärka
Ladusvala 200
Hussvala 5
Gransångare
Kungsfågel
Pilfink
Gulärla
Sädesärla
Ängspiplärka
Trädpiplärka
Stare
Grönfink
Hämpling
Steglits
Grönsiska