Sandlöpare vid sundet

Publicerad av webbgruppen den

Sandlöpare. Måndagsexkursion till Ören i Strandbaden. Foto Micke Jönsson

Ett trettiotal KOFare mötte upp på måndagsexkursionen i den härliga sensommarkvällen den 30 augusti. Platsen var Ören i Strandbaden/Nyhamnsläge.

Måndagsexkursion till Ören i Strandbaden. Foto Micke Jönsson

Stöddigt deklarerade jag bl a att en art som sandlöpare inte är så vanlig här jämfört med Skäldervikskusten. – Vad var det första vi såg när vi gick ner mot stranden? Jo, två sandlöpare ! Som visade upp sig väldigt fint. Därmed var jag nog förlåten för min kaxiga förutsägelse. En hälsning från arktiska kuster.

Sen blev det mer hemmabetonat med kärrsnäppor, större strandpipare och änder runt Ören. Mikael Jönsson – tack för hjälpen ikväll! – pejlade in en färgmärkt trut, men ljusförhållanden och trutens rörelse gjorde komplett avläsning omöjlig. – Men vi fick tillfälle att berätta om denna teknik för att lära känna fåglarnas liv.

Kråkfåglar, ärlor och starar plockade mat ur den stora tånghögen.

Måndagsexkursion till Ören i Strandbaden. Foto Micke Jönsson

Uppe på strandheden skrämde vi upp ängspiplärka och flera sånglärkor. Under vägen tillbaka hade vi fin obs på stenskvätta – som såg ut att trivas väldigt väl bland strandhedens kaniner.

Ett par grå flugsnappare avslutade fågelparaden genom att sitta på kvällskik i de låga tallarna upp mot Strandbadsskogen.

Text och exkursionsledare: Ulrik Alm
Foto: Micke Jönsson

Artlista – 25 arter

Bläsand
Gräsand
Kricka
Ejder.
Grå häger
Storskarv
Större strandpipare 9
Brushane 1
Sandlöpare 2
Kärrsnäppa 5
Enkelbeckasin
Skrattmås
Havstrut
Gråtrut
Ringduva
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Sånglärka
Stare
Grå flugsnappare 2
Stenskvätta
Sädesärla
Ängspiplärka