Sångare och vadare i Hasslarp

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Totta Sandberg

Under årets första sommarkväll den 10 maj träffades drygt 20 förväntansfulla deltagare vid Hasslarps dammar för att se och höra vårens nyanlända fåglar. Hasslarps sockerbruk lades ner 1993 men dammarna myllrar numera av liv. Vi delade upp oss i två grupper – den ena leddes av Mikael Jönsson och Gunbritt Linderholm Jönsson, den andra av Tommi Sandberg och Thomas Wallin.

Till ackompanjemang av en gräshoppsångare gjorde vi en första spaning över Fleningedammarna och fick bland annat se gulärlor, sothönor, flera sorters änder och en drillsnäppa.

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Micke Jönsson
Foto: Micke Jönsson

Vi påbörjade vår vandring i området och flera nyanlända arter presenterade sig med både ljud och bild. Bland sångarna kan nämnas sävsångare och rörsångare. Sävsångaren sjunger ”rör-ligt” och rörsångaren ”säv-ligt” fick vi lära oss…

Sveriges vanligaste fågel lövsångaren försökte göra sig hörd när två ilskna fisktärnor jagade bort en skrattmås som kommit för nära deras tänkta häckningsplats. När denna uppståndelse lagt sig kunde vi bland flera andra vackra sånger höra näktergal, svarthätta, gransångare, järnsparv och rödstjärt. Vi stötte också på en törnsångare som tycktes säga ”va f-n glor du på?”. En lite artigare fågel presenterade sig när den flög förbi ”steglits, steglits” och hela tiden svirrade ladu- och hussvalor över våra huvuden. Micke som har falkögon pekade högt upp bland molnen och visade oss en passerande bivråk.

Måndagsexkursion till Hasslarp. Foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg

När vi åter samlades vid den östra plattformen hade vi alltså fått många fina obsar och en hel del ny kunskap. Men det var inte slut med det. När vi återigen vände kikarna mot Fleningedammarna kunde vi se en bedårande liten dvärgmås, några tjusiga brushanar med sina kragar och en mindre strandpipare längst bort i hörnet av ena dammen. Avslutningsscenen blev sju ”jiffande” grönbenor som gick in för landning över dammen.

Tack till våra engagerade och kunniga ledare och till alla oss som var med!

Text: Annelie Dahlqvist
Foto: Totta Sandberg och Micke Jönsson

Artlista – 60 arter

Knölsvan
Grågås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Skedand
Vigg
Fasan
Gråhakedopping
Storskarv
Bivråk
Sparvhök
Sothöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Tofsvipa
Brushane
Drillsnäppa
Grönbena
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Dvärgmås
Fisktärna
Ringduva
Gök
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Koltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare
Rörsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Blåmes
Talgoxe
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Bofink
Grönfink
Steglits
Gulsparv
Sävsparv