Sista måndagsexkursionen

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Vejbystrand. Foto Thomas Wallin
Måndagsexkursion till Vejbystrand. Foto Anna-Lena Harmsund
Foto: Anna-Lena Harmsund

Årets sista måndagsexkursion den 5 september blev en skön vandring på strandängarna mellan Vejbystrand och Stora Hult; kvällssolen värmde och ostanvinden var behaglig för de ca 25 deltagarna.

En brädseglare lyckades precis lagom till exkursionsstarten skrämma upp alla fåglar som rastade på Saltören, men när vi började skärskåda området med våra tubkikare fanns det trots allt en hel del kvar. Ljungpipare, många tofsvipor, ca 25 kärrsnäppor och en enkelbeckasin visade upp sig. Tre kentska tärnor, varav en ringmärkt, gjorde ljudlig entré. Nästan lika ljudlig var gluttsnäppan som också bestämt sig för att rasta på revet; betydligt blygsammare och tystare var de två myrspovar som stannat upp på sin väg mot sydväst.

Så mycket tid för rast hade inte fiskgjusen som kom inflygande från norr, men några korta ryttlingssekvenser hann hen trots allt med.

Att toppskarven är betydligt mindre och smäckrare än släktingen storskarv blev uppenbart när en liten flock med båda arterna passerade.

Måndagsexkursion till Vejbystrand. Foto Anna-Lena Harmsund
Foto: Anna-Lena Harmsund

Ledare för kvällens exkursion var Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck och Thomas Wallin med stöd av KOFs hedersordförande (och numera även Vejbystrandsbon) Lasse Karlsson.

Text: Thomas Wallin
Foto: Anna-Lena Harmsund och Thomas Wallin

Artlista – 33 arter

Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Gräsand
Ejder
Småskrake
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Fiskgjuse
Större strandpipare
Ljungpipare
Tofsvipa
Kärrsnäppa
Enkelbeckasin
Myrspov
Storspov
Gluttsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Kentsk tärna
Ringduva
Ladusvala
Ängspiplärka
Sädesärla
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Pilfink
Grönfink