Sista måndagsexkursionen…

Publicerad av webbgruppen den

KOF - måndagsexkursion till Krapperup, foto Elsbeth Rynegardh

Måndagen den 27 maj samlades vi, sisådär 35 pers., på parkeringen vid Krapperup. Vårsäsongens sista Måndagsexkursion leddes av Ulrik Alm och Thomas Wallin.

Vi tog den sedvanliga turen ned genom parken, sneddade ut mot stigen längs fälten, ner och över banvallen, fäladen, genom Lerhamn och tillbaka upp genom den sydligare delen av Krapperups park.

Redan i rosariet invid Borgen noterade vi ett sädesärlepar som visade upp sig i kanten av vattengraven med bomaterial respektive slända i näbben. Vi såg dom strax söka sig in i en hålighet i muren precis över vattnet där dom rett sig sitt bo. Svalor då? Jo, vi fick syn på några mot himlen. Vit övergump; hussvala. Om inte; ladusvala.

KOF - måndagsexkursion till Krapperup, foto Elsbeth Rynegardh
Foto Elsbeth Rynegardh
KOF - måndagsexkursion till Krapperup, foto Elsbeth Rynegardh och Ulrik Alm
Foto Elsbeth Rynegardh resp Ulrik Alm

Promenaden genom parken längs gräsmattan gav oss några gräsänder vid dammen. Vidare över Wanda Gyllenstiernas röda japanska bro, lite till höger och ned genom slyskogen mot fälten. Ramslöken doftade.

Ett första stopp gav oss en härmsångare, en törnsångare och flertalet storskarvar. Dessa var sannolikt en del av kolonin som finns i den för oss skymda bevattningsdammens norra ände. Skogsduva pumpade sitt tvåtoniga läte och gök hördes.

En råget skyndade nära oss över fältet och in i buskaget. Strax ska kiden födas efter parningen som skedde redan i augusti förra året. Befruktning då också, men sen väntar en paus; diapaus, i fosterutvecklingen till i början av januari. Allt för att tajma födseln till då födotillgången blir god igen i juni.

Lite längre fram noterades grågäss och fälthare på fälten. En gök sågs i toppen av ett buskage och den flög i en båge bakom buskaget och passerade sen framför oss. Grunda vingslag och långstjärtad.

KOF - måndagsexkursion till Krapperup, foto Elsbeth Rynegardh
Foto Elsbeth Rynegardh

Ner till banvallen och in på fäladen. Några rapphöns skrämde vi upp och iväg så snabbt att flertalet nog inte såg dom tyvärr. En liten tur norrut på banvallen gav en fin obs på några näktergalar, kanske honor och hanar? Sångens upplevelse diskuterades; vackert eller bara mycket?

Vackra gulsparvar i kvällssolen räknade sig till runt sju. Törnsångare hördes, som, enligt Mats Ottosson i Naturmorgons fågelsångskola, vresigt frågade vad f-n vi glodde på. Vi fick också lyssna på kärrsångarens snabba sång och rörsångaren stämde in bland rösterna. Sävsparv hittades också.

Även på denna exkursion fick vi med en törnskata i toppen på ett torrt rö. Släktet är Lanius dit också varfågeln hör. Menyn innehåller bl.a. småfågel, smågnagare och ödlor. Lämplig släktbeteckning då Lanius är latinskt och betyder slaktare. ”Skrattande” småspovar passerade.

På väg mot Lerhamn flög en flock av de lite mindre prutgässen förbi oss över havet på sin väg norröver. Spaning över kusten och havet in mot Lerhamn gav oss någon tärna vars art vi inte kunde avgöra. Gravänder, en gråhäger och storskarvar igen.

KOF - måndagsexkursion till Krapperup, foto Elsbeth Rynegardh
Foto Elsbeth Rynegardh

Parkens mer sydliga del gav oss en häckande rödstjärt i det berömda filmträdet. Där spelades en klassisk så kallad pilsnerfilm in 1943. Edvard Persson i huvudrollen.

På några platser såg vi också tornseglare mot himlen. Nu är dom här igen, dessa svarta skräniga busflygare och luftakrobater.

Till sist samlades vi för att sammanfatta inte bara denna härliga kväll under god handledning utan också de andra 8 exkursionerna under våren. Nu får vi ge oss till tåls till efter sommaren då sex ytterligare exkursioner väntar. Till dess; Trevlig sommar!

Knölsvan
Grågås
Prutgås
Gravand
Gräsand
Ejder
Rapphöna
Storskarv
Gråhäger
Småspov
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Fisk-/silvertärna
Skogsduva
Ringduva
Gök
Tornseglare
Gröngöling
Större hackspett
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Näktergal
Rödstjärt
Koltrast
Taltrast
Härmsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Talgoxe
Törnskata
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Bofink
Grönfink
Steglits
Hämpling
Stenknäck
Gulsparv
Sävsparv