Sista måndagsexkursionen…

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Sandön. Foto Thomas Wallin

Måndag den 6:e september, och dags för årets sista måndagsexkursion.

Sandön var målet för kvällen och ön visade sig från sin bästa sida.

Måndagsexkursion till Sandön. Foto Thomas Wallin

Lite molnigt, ingen vind, ljummet och skönt väder. Lågt vatten gjorde att massor av revlar var synliga och gav vadarna bra ställen för födosök.

Bland annat kustsnäppor, kärrsnäppor, strandpipare, myrspov, sandlöpare, småsnäppor och roskarlar visade upp sig för de 38 deltagarna.

Det gavs möjlighet att jämföra arter och lära lite mer om vadarna, som inte är en helt enkel grupp fåglar.

Måndagsexkursion till Sandön. Foto Thomas Wallin

Kvällens exkursion gästades av Lars Forsén, Tommy Strandek och Mats Andersson. De berättade om arbetet med markberedning, inhägnad osv, som gjorts på Sandön. Detta har haft god effekt och lyckade häckningar har gjorts av fisktärna, större strandpipare och strandskata. Flera åtgärder ska genomföras och man hoppas att få ännu flera häckningar framöver.

Efter ett häckningsförsök som tyvärr misslyckades pga störningar, flyttade den vitstjärniga blåhaken till sidan med beträdnadsförbud och genomförde där en lyckad häckning.

Stort tack för intressant information!!!

Måndagsexkursion till Sandön. Foto Thomas Wallin

Efter informationen blev det fortsatt skådning, som bland annat gav en ägretthäger som födosökte i vasskanten, en fiskgjuse som hämtade en stor plattfisk och en pilgrimsfalk som slog en kärrsnäppa och satte sig på själrönnen och åt sin ”kvällsmat”.

På mindre än två timmar fick vi ihop en artlista på nästan 50 arter. (se separat lista)

Vi tackar alla deltagare för en trevlig kväll och ser fram emot nya måndagsexkursioner till våren.

Dagens exkursion leddes av Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck och Thomas Wallin.

Text: Anna-Lena Harmsund
Foto: Thomas Wallin

Artlista – 46 arter

Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Kricka
Gräsand
Ejder
Knipa
Småskrake
Storskrake
Storskarv
Ägretthäger
Gråhäger
Brun kärrhök
Fiskgjuse
Pilgrimsfalk
Större strandpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Myrspov
Storspov
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Rödbena
Roskarl
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Fisktärna
Ringduva
Ladusvala
Gulärla
Sädesärla
Blåmes
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Sävsparv