Skydda Tursköpsskogen

Publicerad av webbgruppen den

Skydda Tursköpsskogen

Tursköpsskogen mellan Kattarp och Svedberga hotas av avverkning.

KOF vill värna om skogsdungen med hänsyn till de naturvärden skogen rymmer och föreningen har skickat en skrivelse till Länsstyrelsen om att göra skogen till naturreservat. KOF-medlemmar har även under sommarmånaderna inventerat skogen.

Länsstyrelsen beslutade 2020-10-12 att markägaren har rätt att avverka delar av skogen för skogsbete, dock med flera s.k. försiktighetsåtgärder.

KOF och Naturskyddsföreningen Helsingborg har överklagat Länsstyrelsens beslut eftersom vi anser att Tursköpsskogen bör bevaras som naturreservat och att de försiktighetsåtgärder som Länsstyrelsen förelägger markägaren att vidta är bristfälliga.


Läs skrivelsen till Länsstyrelsen här
Läs inventeringsresultatet här
Läs Länsstyrelsen beslut här
Läs KOFs överklagan här

Se inslag från SVT Helsingborg (2020-09-23)
Läs artikel i Helsingborgs Dagblad (2020-09-24)

Kategorier: Nyheter