Småregnigt Krapperup

Publicerad av webbgruppen den

Måndagsexkursion till Krapperup. Foto Micke Jönsson

Måndagsexkursionen den 9 augusti gick till Krapperup och Lerhamns fälad.

Måndagsexkursion till Krapperup. Foto Micke Jönsson

Småregn och smågrupp. Trevlig grupp om elva personer svidade på sig regnkläder och följde stegen från vårens runda. Nu självfallet mycket tystare.

Mikael Jönsson plockade fram enstaka sångare som lockade i snåren, annars mest tut på ringduvor och en hylande gröngöling i parken.

Måndagsexkursion till Krapperup. Foto Micke Jönsson
Äkta kastanj, foto Micke Jönsson

En sparvhök for över Lerhamns by, massor av tornseglare svirrade högt upp i det grå. Långt ut i sundet en havssula mot norr, kentska tärnor på lite närmare avstånd. En grupp storspovar sträckte förbi, drillsnäppor på stenarna liksom en rödbena.

Inga mängder av fågel, men en skön kvällspromenad.

Text: Ulrik Alm
Foto: Micke Jönsson

Artlista – 32 arter

Gräsand
Ejder
Gråhäger
Storskarv
Sparvhök
Strandskata 1
Storspov 5 str
Rödbena 1
Drillsnäppa 9
Havssula 2
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna 4
Ringduva
Tornseglare 40
Gröngöling 1
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Blåmes
Ladusvala
Hussvala
Lövsångare
Törnsångare
Gärdsmyg
Koltrast
Rödhake
Hämpling
Steglits