18 grader, ganska lugnt och ovanligt hög luftfuktighet då vi i gryningen samlades för nätuppsättning. 

Just den 20 aug är sedan tidigare lite grand av ett klassiskt datum för fångst av något udda, så viss förhoppning fanns förstås att så skulle ske även denna gång.

En svag något ökande nordvästvind och ett skyddande molntäcke medförde goda förutsättningar och det blev successivt en ganska skaplig morgon och förmiddag.

Totalt kom vi upp i 119 nymärkningar fördelade på 19 olika arter. Fyra för säsongen nya märkarter, en taltrast, en rödhake, sju trädpiplärkor och mer överraskande en ung hanne stenskvätta fångades och dokumenterades. Stenskvättan för övrigt den blott andra märkta sedan starten. Senast det begav sig var i augusti 2012.

Stenskvätta – foto: Henrik Johansson

I fångsten inte oväntat en hel del sylvior som nu är mitt i flyttningen. Idag bl. a. 15 trädgårdssångare vilket innebar en tangering av det tidigare dagsrekordet.

En pilgrimsfalk uppehöll sig i området under de första morgontimmarna och i dammarna ökar nu antalet smådopping. Idag sågs förutom ett gäng äldre fåglar även 1 par som matade 3 dunungar. Micke fick vid ett tillfälle kort se en ung pungmes nära en av näten, men den drog iväg innan vi andra hann fram.

Henrik Johansson


Märkta säsongen 2022:
Art:Fångade idag:Totalt:
Blåmes347
Gransångare1383
Gräshoppsångare9
Gulsparv4
Gärdsmyg210
Hämpling1
Härmsångare210
Järnsparv622
Koltrast8
Kärrsångare14169
Lövsångare1456
Näktergal115
Pilfink1
Ringduva22
Rödhake11
Rödstjärt311
Rörsångare754
Skrattmås1
Sparvhök1
Stenskvätta11
Strandskata3
Större hackspett1
Svarthätta1551
Svart-vit flugsnappare1
Sävsparv9
Sävsångare224
Talgoxe174
Taltrast11
Tofsvipa2
Trädgårdssångare1543
Trädkrypare1
Trädpiplärka77
Törnsångare748
Ärtsångare518
SUMMA:119789
Nämnas kan också säsongens första främmande kontroll, en svenskmärkt ung rörsångare. Alltid lite spännande att vänta in uppgifter om var den ringmärkts – foto: Henrik Johansson
Kontroller säsongen 2022:
Art:Kontroller idag:Totalt:
Gransångare5
Gärdsmyg1
Järnsparv3
Koltrast1
Kärrsångare9
Lövsångare1
Näktergal2
Rörsångare15
Svarthätta2
Sävsparv2
Sävsångare3
Trädgårdssångare3
Törnsångare2
Summa:139

Mera information om …

… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.