Aktuellt om solcellsparken

Publicerad av webbgruppen den

Länsstyrelsen överklagar Mark- och miljödomstolens dom ang solcellsanläggningen på Svedberga ängar.

2022-11-21
Länsstyrelsen i Skåne län överklagar Mark- och miljödomstolens dom ang nyanläggning av solceller på Svedberga ängar.

Länsstyrelsens skrivelse kan du läsa här.

2022-11-02
Solcellsanläggningen på Svedberg 4:12 får uppföras – detta meddelade mark- och miljödomstolen i dom från 2022-10-31 sedan länsstyrelsens beslut om att förbjuda anläggningen överklagats av sökanden Svedberga PV AB.

Domstolen bedömer, trots vad länsstyrelsen anfört mot etableringen, att det saknas laglig grund för länsstyrelsen att inom ramen för ett samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken förbjuda den planerade solcellsanläggningen enbart med hänvisning till förlusten av brukningsvärd jordbruksmark.

Av länsstyrelsens beslut framgår att de skyddsåtgärder och anpassningar som bolaget föreslagit till skydd för naturmiljön dock är tillräckliga. Mark- och miljödomstolen föreskriver därför skyddsåtgärder för naturmiljön huvudsakligen i enlighet med bolagets förslag.

Domen och mer om skyddsåtgärder kan du läsa här.

Kategorier: Nyheter